Het Domein organiseert een Masterclass Essayistiek, o.l.v. van Piet Gerbrandy. Deelnemers bekwamen zich gedurende een half jaar in het schrijven van essays op het terrein van kunst, cultuur en literatuur. De kennismakingsbijeenkomst vindt plaats in december 2014. De volgende zes (maandelijkse) bijeenkomsten zijn van januari tot en met juni 2015.

In het veld van de literatuur neemt essayistiek een bijzondere positie in. Het essay wordt niet tot de fictie gerekend, aangezien de auteur doorgaans iets probeert te doorgronden wat tot de – maatschappelijke, culturele, psychologische – werkelijkheid behoort, maar het onderscheidt zich duidelijk van zowel academische als journalistieke artikelen door zijn persoonlijke inslag én door het feit dat de essayist experimenteert. Een goed essay is, zoals de term al aangeeft, een probeersel, een poging iets te benaderen wat de auteur zelf nog niet begrijpt. Bij een geslaagd essay maakt de lezer het denkproces van de auteur mee, waarin risico’s worden genomen die niet altijd goed aflopen. Het essay stimuleert verbeelding en denken, en biedt zelden pasklare antwoorden.

Het schrijven van essays vergt, behalve een vaardige pen, de moed jezelf op de proef te stellen. Je hoeft er niet geniaal of briljant voor te zijn, deskundigheid kan zelfs een nadeel vormen, maar je moet wel eigenwijs zijn. Een persoonlijke stem of stijl is essentieel. En omdat essays vooral door intellectuelen worden gelezen, helpt het als je enige belezenheid bezit, op welk terrein dan ook.

Literaire en algemeen culturele tijdschriften zijn permanent op zoek naar essayistisch talent. Goede essayisten, die spannende stukken schrijven, zijn echter zeldzaam. De meeste teksten die voor essays moeten doorgaan zijn óf te schools en te academisch, óf te slordig en te ongericht. In zekere zin kun je het schrijven van essays niet van anderen leren, omdat het experimentele aspect ervan individueel en onherhaalbaar is. Toch is het mogelijk deze kunst in jezelf te ontwikkelen door veel te lezen, veel te schrijven en te herschrijven, kritiek van mede-essayisten te incasseren en over elkaars producten te discussiëren. Aan het einde van de rit ligt er, als het goed is, een publicabel essay.

Docent Piet Gerbrandy
Piet Gerbrandy (1958) is dichter, essayist, criticus en classicus. Zijn gedichten en essays over poëzie en klassieken verschenen in verschillende bundels. Hij gaf ruim twintig jaar les in het voortgezet onderwijs en is nu verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Gerbrandy is redacteur van De Gids en poëziecriticus bij De Groene Amsterdammer. In 2005 werd hij onderscheiden met de Frans Kellendonk-prijs voor zijn gehele oeuvre.

Deelnemers
Angela Sondervan, Daphne Rieken, Elsbeth Ronner, Emke Idema, Fabiënne Rachmadiëv, Lisa Wiegel, Lise Evers, Philip van Reeuwijk en Robbert van Heuven.

Praktische informatie
In december 2014 stond een kennismakingsbijeenkomst gepland. Van januari tot en met juni 2015 vinden zes maandelijkse sessies plaats in Amsterdam, op woensdagavonden van 19.00- 21.30u (28/1, 25/2, 18/3, 22/4, 20/5, 17/6). Voor de masterclass betaal je een deelnemersbijdrage van 250 euro (excl. BTW).

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze:
a) vier door de docent aangereikte essays van gerenommeerde schrijvers lezen;
b) in enkele stappen zelf een essay van ca. 3000 woorden schrijven (in het Nederlands);
c) de teksten van hun mede-cursisten lezen en becommentariëren;
d) alle sessies aanwezig zijn.

Uitwerkingen van de schrijfopdrachten worden een week vóór elke sessie digitaal rondgestuurd aan docent en mede-cursisten; de docent zal ze schriftelijk becommentariëren.

Ga Terug