Masterclass Film & Leven – Editie Utrecht

Ieder mens gaat naar de bioscoop, maar waarom eigenlijk? Waarom kijken we films, wat hebben we eraan? Wat doet film met ons leven? Deze vragen zullen centraal staan in de tweede editie van de Masterclass Film & Leven, begin 2015 in het Louis Hartlooper Complex te Utrecht.

Ieder mens gaat naar de bioscoop, maar waarom eigenlijk? Waarom kijken we films, wat hebben we eraan? Wat doet film met ons leven? Deze vragen zullen centraal staan in de tweede editie van de Masterclass Film & Leven, begin 2015 in het Louis Hartlooper Complex te Utrecht.

Het idee van film als ‘vertolker’ van het leven is in de laatste jaren steeds meer in de marges van de filmkritiek terecht gekomen. In recensies ligt de focus op het werk zelf, alsof dat een gesloten systeem vormt met productie, celebrity en genre als kernelementen. Maar film is méér dan dat.

De kunstvorm reflecteert wat je het dubbelleven van mensen zou kunnen noemen. Film vertelt het verhaal van dat leven — in film observeren we ons leven en onze wereld. Het scherm kaatst een beeld terug van hoe we leven, wat we ervaren als we liefde of haat voelen, wanneer we oog in oog komen te staan met demonen in de maatschappij in de vorm van geopolitieke conflicten of globale crisissen, als we de absurditeit van een bestaan gekenmerkt door chaos onderkennen, als we sterven, als we geboren worden.

Wie nadenkt over film, denkt na over zichzelf en zijn wereld, wie film analyseert, analyseert zichzelf en zijn wereld. Dát is filmkritiek.

Maar hoe doe je dat precies?

Werkwijze
Om antwoorden te vinden, om manieren te vinden om kwaliteit te bepalen, speuren we in een serie van zes maandelijkse masterclasses naar kernthema’s in de relatie tussen cinema en het leven.

Deze zijn: vernieuwing in de evolutie van de filmkunst; de rol van stijl en techniek; de relatie tussen film en de tijdgeest; het element denken, of filosofie en film; en de wijze waarop gevoel tot stand komt in film. De laatste avond is geheel gewijd aan het bespreken van slotessays die de deelnemers naar aanleiding van de voorafgaande classes hebben geschreven.

Telkens krijgen de deelnemers een kijkopdracht: een of meerdere films van een regisseur wiens werk ter illustratie van een thema dient. Denk aan Ozu, Bresson en Dreyer, Andrei Tarkovsky, John Ford, Alfred Hitchcock, Rainer Werner Fassbinder, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Lars von Trier en Jonathan Glazer. En vele anderen.

Na iedere class zullen de deelnemers worden gevraagd langere of kortere essay’s te schrijven over het thema dat tijdens die avond aan bod is gekomen. In de eerstvolgende class zullen we deze stukken in een groepsgesprek doornemen. Ook zal ik de essayisten zelf van feedback voorzien.

Manifest
Het doel van de Masterclass is het creëren van een bredere blik op de filmkritiek en op film als kunstvorm.

Aan het einde van deze editie zullen de deelnemers samen met mij een manifest opstellen, een slotverklaring met nieuwe visie gebaseerd op de relatie tussen film en het menselijk leven.

Terug naar de kernvraag: waarom kijken we films? In het licht van bovenstaande luidt het antwoord in eerste instantie: simpelweg omdat we er wat aan hebben. Maar er is nog iets: films zijn bovenal inspirerend, ze ráken ons op een mysterieuze wijze. En dát is moeilijker te duiden — misschien wel onmogelijk. Des te meer moeten we daarover nadenken.

De Masterclass Film & Leven. Leer hoe te kijken, leer hoe te leven


Gawie Keyser
Docent Masterclass Film & Leven en filmcriticus van De Groene Amsterdammer en van het radioprogramma OBA Live Filosofie van omroep Human.

Verder lezen: download hier de lezing die Gawie afgelopen zomer gaf ihkv de Masterclass Film & Leven – editie Amsterdam.  


Masterclass Film & Leven wordt aangeboden in samenwerking met het Domein voor Kunstkritiek, Cineville en het Louis Hartlooper Complex.


Praktische informatie

De Masterclass Film & Leven beleefde zijn eerste succesvolle editie in 2014 in Amsterdam en krijgt nu in 2015 zijn Utrechtse editie.  De masterclass is geschikt voor:
– filmjournalisten en filmwetenschappers met vernieuwingsdrift
– startende en gevorderde schrijvers en denkers uit andere culturele hoeken (muziek, theater, literatuur, beeldende kunst…)
De masterclass bestaat uit:
– 6 maandelijkse lesavonden, elke avond staan een ander thema en een andere film centraal
De lesdata: 27 jan, 17 feb, 24 maart, 28 april, 26 mei & 23 juni.
– op elke lesavond volgt een schrijfopdracht, essays worden in de daaropvolgende les besproken

Aanmelden
Deze masterclass is inmiddels gestart, je kunt je niet meer aanmelden. Hou deze website in de gaten voor nieuwe edities van de masterclass.

De deelnemers zijn: Jeroen van Wijhe, Babette Straus, Hugo Emmerzael, Anna van Kooij, Sabeth Snijders, Iris van der Graaf, Elke van Waalwijk van Doorn, Bea de Visser, Seppe van Grieken, Absaline Hehahaya, Gita Hacham en Joost Wilgenhof.
Masterclass Film & Leven – Editie Utrecht
Van: filmcriticus & master Gawie Keyser (o.a. De Groene Amsterdammer).
Aangeboden door: het Domein voor Kunstkritiek i.s.m. Cineville & het Louis Hartlooper Complex
Periode: januari t/m juni 2015
Locatie: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht
Projectcoördinator: Dirk Verhoeven, Domein voor Kunstkritiek