Nieuwsbrief

Meld je hier aan

Over

Kijken met guts. Kunst kan ons denken vrijmaken.

Kunst laat je kijken en voelen. De kunstenaar pioniert. Hij leeft en ontwikkelt zijn werk, gelijktijdig. Dat werk staat in verhouding tot eerder gemaakt werk, van de maker zelf en tot werk van anderen. Het staat nooit los van zijn tijd en politiek.

Kunstkritiek maakt die verhoudingen expliciet. Kunstkritiek denkt hardop na, over kijken en voelen, tijdgeest en traditie. Kunstkritiek spreekt aan.

Het werk van de kunstcriticus bevraagt en verbindt. Het neemt daarmee een belangrijke plek in, in de ontwikkeling van het kunstwerk. Het maakt het werk beschikbaar buiten de tentoonstellingsruimte, het theater of de filmzaal.

De kunstcriticus kan springen, van het werk naar zichzelf, van vroeger naar nu en fantaseren over de toekomst. Het Domein voor Kunstkritiek is actief op zoek naar die gevoeligheid. Zij stelt de persoonlijke verbinding centraal.

Kunst kan ons denken vrijmaken. Kunstkritiek kan ons helpen te begrijpen wat we met die vrijheid aan moeten. Het kan ons leren omgaan met het te veel en het te snel van onze eigen tijd.

Het Domein voor Kunstkritiek gelooft dat kunst geen baat heeft bij uitleg. Zij investeert niet in het onderbouwen van een mening of het komen tot een oordeel, omdat we dat al heel goed kunnen, maar in de ontwikkeling van nieuwe vormen om de eigen ervaring serieus te nemen en te delen.

Masterclasses. Publieksgesprekken. Digitale tools. Met tijd, aandacht en goede begeleiding kan iedere kunstkijker een eigen stem vinden.

 

 

Ons team

Oud-Domeiners

Domein werkt als collectief van zelfstandigen.
We genereren inkomsten uit projecten en projectsubsidies.
De stichting is gevestigd in Utrecht en heeft een (inter)nationale werkpraktijk.

Kijk hierboven voor de contactgegevens van onze projectleiders.

Stichting Domein voor Kunstkritiek
Merwedekade 185 bis
3522 JG  Utrecht
KvK: 34265840