Collectief
Domein werkt als collectief van zelfstandigen. We genereren inkomsten uit projecten en projectsubsidies. De stichting is gevestigd in Utrecht en heeft een (inter)nationale werkpraktijk.

Samenwerken?
Voor culturele instellingen en opleidingen
We worden regelmatig benaderd door artistiek- of zakelijk leiders, makers en marketeers die een gemis ervaren in reflectie op de kunstdisciplines waarin zij werkzaam zijn. Bij het Domein worden we juist enthousiast van het verkennen van nog onontgonnen terrein en het ontwikkelen van een kritiek waar deze er nog niet of onvoldoende is.
Voorbeelden
– terwijl het hedendaags circus en haar makers zich als een razende ontwikkelen, blijft het schrijven en denken over deze kunstdiscipline achter. Het Nederlandse netwerk van circusfestivals Circuspunt benaderde ons om een schrijflab op te zetten om hier verandering in te gaan brengen. De samenwerkende partnerfestivals legden eenieder een deel budget in en het Domein ging aan de slag met het benaderen van enthousiaste (gast)docenten in haar netwerk, een lesprogramma maken en het werven van nieuw schrijftalent.
– terwijl er inmiddels meer podcasttitels zijn dan oren om deze te beluisteren, blijft het in de traditionele media veelal bij het geven van korte tips en benaderde het Podcastnetwerk en -festival ons om een start te maken met het ontwikkelen van langere reflecties in een summerschool met schrijvers van de HKU. Omdat de summerschool niet meer in de al lopende aanvragen van het festival paste, schreven de partner en het Domein elk een fonds aan. De summerschool werd zodoende mogelijk gemaakt met middelen van Lira Fonds, de Gemeente Utrecht en de HKU.
Werkwijze
Na een eerste gesprek met de culturele instelling of -opleiding maakt het Domein een beknopt projectplan op maat met begroting en legt deze voor in een tweede gesprek, bij goedkeuring offreert het Domein de uitvoeringskosten en start het project. Benader projectleider en acquisiteur Dirk Verhoeven voor een kopje koffie en een eerste, vrijblijvend gesprek via samenwerken@domeinvoorkunstkritiek.nl.
Wie gingen je voor?
Het Domein werkt of werkte de afgelopen jaren samen met onder meer de volgende culturele instellingen en opleidingen: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Circuspunt, Circusstad, De Brakke Grond, Delft Fringe Festival, De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek, DansBrabant, EYE, Festival Cement, Festival Circolo, Graphic Matters, Het Concreet, HKU Writing for Performance, Hotel Maria Kapel, Moving Futures, November Music, Oktoberdans Noorwegen, Over het IJ Festival, Piet Zwart Institute, Podcastnetwerk en -festival, SHIFFT, Showroom MaMA, SPRING Performing Arts Festival, This is not a Circus, Van Abbe Museum, Willem II Studios, Willem de Kooning Academy, Wintertuinfestival and others.

Essays schrijven over jonge makers op Delft Fringe Festival

Voor schrijver en denkers
We begeleiden (pre-)mid career schrijvers en denkers  in het (verder) ontwikkelen van hun schrijfstem via onze workshops, masterclasses en labs. Daarin ligt de focus op tijd, ruimte en aandacht voor het samen zoeken en leren van elkaar onder leiding van projectleiders en gastdocenten die optreden als schrijf- en kijkcoaches. Veelal resulteert het in eindteksten die we publiceren of aandragen ter publicatie bij onze mediapartners. Naast onze workshops, labs en masterclasses organiseren we voor gevorderde talenten 1-op-1-mentor-mentee begeleiding.
Voorbeelden
– In schrijflab Klank&Komma duikt een groep van 6 tot 8 schrijvers en denkers twee tot drie weekenden lang in hedendaagse geluidskunst onder de bevlogen leiding van een schrijfdocent. De weekends bestaan uit gedreven lectures van muzikanten in studio’s en schrijfopdrachten, met als slot een bezoek aan een elektronisch muziekfestival. De deelnemers werken allemaal toe naar een eindessay welke gepubliceerd wordt bij mediapartner Gonzo (circus).  Dit lab wordt financieel mogelijk gemaakt door muziekstudio Het Concreet vanuit het Impulsgeldenprogramma van Kunstloc Brabant.
– Filmjournalist Kevin Toma (o.a. de Volkskrant) wordt door het Domein begeleid in het schrijven van een spannende, persoonlijke tekst rondom de door hem zo geliefde cultklassieker Carnival of Souls (1962). Naast het optreden als redactie zochten we de middelen bij Lira Fonds en Amarte Fonds en zet het Domein zich in om een lecture/eindpresentatie in een filmhuis te organiseren voor geïnteresseerde uitgeverijen en online platforms.
Werkwijze
Abonneer je op onze nieuwsbrief, hou onze online kanalen in de gaten en geef je op voor onze workshops, labs en masterclasses. We weten als geen ander dat de zakken van een schrijver niet diep zijn, dankzij partnergelden en subsidies kunnen we de deelnemersbijdrage voor jou zo bescheiden mogelijk houden. Heb je een plan voor een essay of andersoortige tekst? Benader ons rechtstreeks met een mailtje op info@domeinvoorkunstkritiek.nl of dien in bij onze ‘dochter’ De Nieuwe Garde.
Wie gingen je voor?
De volgende schrijvers en denkers deden mee aan Domein-projecten (een kleine maar fijne greep): Anette Therese Pettersen, Arthur Kok, Basje Boer, Bo Tarenskeen, Christine Geense, Elie Agniel, Elske van Lonkhuyzen, Emma Curvers, George Vermij, Janna Reinsma, Julia de Dreu, Mina Etemad, Miriam Rasch, Sabeth Snijders, Saskia de Haas, Thomas van Huut, Veerle Spronck and many talented others.
Wie geven zoal les & schrijfcoaching?
Onder meer de volgende waanzinnige docenten en projectleiders: Emma van Meyeren (o.a. Perdu), Evelyne Coussens (rekto:verso, De Morgen e.a.) Gawie Keyser (De Groene e.a.), Gerda Blees (roman Wij zijn licht, genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2021), Joost Goutziers (voorheen recensent voor Brabants Dagblad), Leonieke Baerwaldt (winnaar van de Grote Lowlands Schrijfwedstrijd 2018), Martien van Agtmaal (De Optimist), Renée van Marissing (shortlist Libris Literatuurprijs 2022).

 

Podcasts luisteren tijdens een summerschool in een Utrechtse broedplaats


Voor media
Talenten op weg helpen kan niet zonder hulp van ons brede netwerk aan on- en offline publicatiepartners. Resultaten uit onze projecten worden veelal gekaderd gepubliceerd. We benaderen relevante media op voorhand om partner in een project te worden of zoeken naderhand op basis van een eindtekst het bij die tekst best passende platform. Specifiek voor onze vernieuwende digitale kritiekprojecten en xpubs werven we op eigen initiatief middelen bij o.a. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds en organiseren we meet ups voor schrijvers, denkers en media die openstaan voor deze nieuwe, online publicatievormen.
Voorbeelden
– het al genoemde Klank&Komma-dossier, waarin we in twee winteredities van Gonzo (circus) de avontuurlijke essays uit ons schrijflab over klank publiceren.
– het online dossier Dance&Dare bij rekto:verso en de daaropvolgende papieren editie, een bundeling essays over hedendaagse dans.
Werkwijze
We benaderen per project en kunstdiscipline zelf pro-actief relevante media om onze wervingsberichten te delen en publicatiepartner te worden. Heb je schrijftalenten in je redactiepool die belangstelling kunnen hebben in onze projecten? Draag ze vooral aan via een mailtje.
Wie gingen je voor?
Het Domein werkt of werkte de afgelopen jaren samen met de volgende mediapartners: De Groene Amsterdammer, De Gids, De Optimist, Gonzo (circus), Hard//hoofd, Institute of Network Cultures, Mister Motley, rekto:verso, TM/Theaterkrant, VPRO Radio and others.

De deelnemers aan Dance&Dare editie Noorwegen in een freewritingsessie

Why Domein
Domein voor Kunstkritiek ontwikkelt nieuwe stemmen en nieuwe vormen. In workshops en labs onderzoeken we niet alleen welke positie critici kunnen innemen, maar ook de vorm die zij gebruiken. We begeleiden nieuwe schrijvers in het ontwikkelen van hun schrijfstem. Helpen mid careers die op zoek zijn naar een verdiepingsslag door het leggen van nieuwe contacten of ontsluiten van nieuwe technieken. We houden van experiment, van pionieren. En van slow journalism. Pauzeren, even stilstaan, opnieuw kijken. Hiermee nemen we een unieke positie in het landschap en dragen we niet alleen bij aan het toegankelijk maken van nieuwe kunstvormen, maar ook aan het vinden van nieuw publiek. We maken publicaties waarin we reflecteren op kunstvormen die stevig in de kunstkritiek geworteld zijn zoals film, beeldende kunst en podiumkunst, maar ook (of misschien nog meer) op vakgebieden waarvan de kunstkritische grond nog grotendeels braak ligt: hybride kunst, podcast, klank. We tillen onze kennis over de bestaande hokjes. Delen onze fuck ups en best practices en bouwen zo aan een kunstenbreed discours, waarin elke criticus vanuit zijn eigen kaders kijkt, denkt en uitwisselt. Ontsluit, vastlegt en deelbaar maakt.