In 2013 brachten De Gids en Domein voor Kunstkritiek acht jonge kunstcritici samen die hun krachten bundelden met acht vooraanstaande publicisten en acht toonaangevende culturele instellingen. Zij scherpten hun visie op de kunst van vandaag en de samenleving van morgen; in masterclasses veredelen zij hun schrijfkunst; op de locatie van culturele instellingen debatteren zij met hun lezers en publiek. De essays verschenen in De Gids en op De vuurlinie – kunstkritiek nu

De Vuurlinie – kunstkritiek nu werd gesteund door Lira Fonds, Nederlands Letteren Fonds, Mondriaan Fonds, Filmfonds, Fonds Podiumkunsten en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het Nieuwe Instituut en zeven culturele instellingen waren de sponsoren.

WAT ER TE ZEGGEN VALT

EEN MENING GEVEN OVER HEDENDAAGSE POEZIË IS NIET GENOEG
Door Mischa Andriessen

Wie zinnig over poëzie wil spreken, begint het best met poëzie te lezen. Dat klinkt dermate vanzelfsprekend dat het mogelijk belerend overkomt. Maar zo eenvoudig is het niet. Nog even afgezien van het feit dat er vaak vol overgave wordt gesproken over boeken die niet of nauwelijks zijn gelezen, wordt er momenteel vooral ook veel naar poëzie geluisterd. Voordrachten van poëzie worden relatief druk bezocht en hoe waardevol die ook kunnen zijn, het is onwaarschijnlijk dat beluistering de beste manier is om meerduidige gedichten te begrijpen. Lees het volledige essay op de website van De Vuurlinie

no
HET HOGERE LEZEN

EEN HERLEZING VAN MULISCH’ DE ONTDEKKING VAN DE HEMEL IN JERUZALEM
Door Nina Polak

Op 22 oktober van dit jaar kwam in Jeruzalem de drie maanden oude Chaya ­Zissel om bij een aanslag. Eerder die dag was ze gefotografeerd voor de Klaagmuur, omhooggehouden door een ouder, in een roze romper met bijpassende muts, verwachtingsvolle blauwe ogen. Ik was een week in de stad om de zestigste verjaardag van mijn vader te vieren en bezocht op die 22e ook voor het eerst de muur – ik ben Chaya en haar ouders mogelijk gekruist. Lees het volledige essay op de website van De Vuurlinie