NB: dit lab is geweest. De resultaten – 7 persoonlijke essays over klank – verschijnen in Gonzo (circus) edities jan/feb en maart/april 2023. Koop ze hier! 

Momenteel plannen we een tweede lab voor het najaar van 2023. Houd de Gonzo en deze site in de gaten om je aan te melden. 

Klank&Komma is een zesdaags schrijflab waarin cultuurjournalisten, essayisten en creative writers onder leiding van auteur en audioregisseur Renée van Marissing op zoek gaan naar hun eigen schrijfstem in een kritiek van klank. Klank – niet per se muziek – die kleuren, vormen, texturen, ideeën en gevoelens kan aannemen. De ervaring van klank is extreem persoonlijk: klank vertelt je niet waar het over gaat, waar je aan moet denken of wat je moet voelen. Alles mag. Klank wil niets van de luisteraar, maar kan alles worden.

Hoe schrijf je dan over klank? In Klank&Komma onderzoeken we deze vraag door te luisteren naar uiteenlopende klankwerelden tijdens concerten en werksessies, door te luisteren, schrijven en lezen onder leiding van Renée van Marissing (shortlist Libris Literatuurprijs 2022). In zes dagen werken we toe naar persoonlijke essays die dit nog onbeschreven terrein verkennen. De resultaten worden gepubliceerd in of op het hedendaags muziektijdschrift Gonzo (circus).

Programma
Het lab beslaat drie weekends komend najaar waarin we telkens in twee dagen een spannende en constructieve combinatie maken van studiosessies, schrijflessen en concertbezoeken bij aansluitende podiumpartners. Studiosessies en concerten dienen als basismateriaal waarover essays geschreven worden.

WEEKEND 1 – Op 22 & 23 oktober zijn we bij Het Concreet in Tilburg, met op dag 1 een kennismaking en een studiosessie rondom klank door componisten Mathijs Leeuwis & Mathijn den Duijf, op dag twee volgt een eerste schrijfles van Renée.

WEEKEND 2 – Op 5 & 6 november zijn we te gast bij de Willem II Studio’s in ’s-Hertogenbosch waar we op locatie werken en ’s avonds concerten van festival November Music bezoeken.

WEEKEND 3 – Op 19 & 20 november zijn we met Mathijs & Mathijn de eerste dag te gast bij Paviljoen Ongehoorde Muziek in Eindhoven om te luisteren en schrijven en keren we op de laatste dag terug naar Tilburg voor de presentatie van de essays.

Kosten
Deze cursusreeks is een initiatief van Het Concreet en Domein voor Kunstkritiek i.s.m. Gonzo (circus). Financieel mogelijk gemaakt door Het Concreet vanuit het Impulsgeldenprogramma van Kunstloc Brabant. Deelnemers betalen een bescheiden bijdrage van €200,- (ex. btw) voor het hele lesprogramma: 3 weekends en 6 bijeenkomsten o.l.v. Renée van Marissing, inclusief studiosessies met de componisten Mathijs Leeuwis & Mathijn den Duijf, tickets voor concerten tijdens November Music, Paviljoen Ongehoorde Muziek en Willem II Studio’s, koffie en koek/broodje. Kosten voor reizen en avondmaaltijden zijn voor de deelnemer.

Aanmelden
Deelnemers zijn professionele schrijvers – critici, essayisten, creative writers – uit Nederland en Vlaanderen met een interesse in hedendaagse muziek en met een open houding naar elkaar, bereid om naar elkaar te luisteren en feedback te geven. We streven naar een groepssamenstelling van schrijvers met verschillende achtergronden (literatuur, film, beeldende- en podiumkunst, filosofie) om de klankwereld zo breed mogelijk te kunnen ontdekken en te beschrijven.

Meld je vóór 20 juni 2022 aan door een korte motivatie, een CV en een tekst van jouw hand – vorm naar keuze, bijv. essay, blog, recensie – te sturen naar labcoördinator Dirk Verhoeven: info@dirkverhoeven.com. Het Domein & Het Concreet selecteren de deelnemers op experimenteerzin en tekstkwaliteit. Alle inzenders krijgen afzonderlijk bericht.

Met Klank&Komma streven Het Concreet, Domein voor Kunstkritiek en Gonzo (circus) naar een muziekjournalistiek die aansluit op het hedendaagse domein van klankexperiment. Paviljoen Ongehoorde Muziek, Willem II Studio’s en November Music sluiten aan als podiumpartners.

 

Over Het Concreet
Het Concreet verbindt de techniek van gisteren aan makers van nu. Het Concreet is het langetermijnproject van Mathijn den Duijf, Mathijs Leeuwis en Anneroos Goosen. Vanuit hun studio in Tilburg werken zij met een breed scala aan makers en muzikanten aan een nieuw domein voor experimentele muziek vanuit analoge opnametechnieken, waarin luisteraars van allerlei muzikale achtergronden welkom zijn. Het Concreet voelt zich sterk verwant met het erfgoed van de analoge muziekpioniers uit de twintigste eeuw, en gebruikt de analoge muziekstudio als instrument. Vanuit deze experimenteerdrift zoekt Het Concreet nieuwe plekken, toepassingen en publieken op.

Over Gonzo (circus)
Gonzo (circus) is een papieren tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. Daarnaast is het een website met blog, recensies, achtergrondverhalen, series en meer. Ook is het een verzameling eigenzinnige professionals die programma’s met muziek en andere kunstvormen (co-) cureren, debatten initiëren en cultuurliefhebbers op andere wijzen inspireren.

Over het Domein voor Kunstkritiek
Domein voor Kunstkritiek zet zich sinds 2004 in voor een kritiek van de toekomst. We staan voor het herijken en verrijken van de onafhankelijke reflectie op kunst. We zijn aanjager binnen de netwerken van media, opleidingen en culturele instellingen die zich op vernieuwende wijze inzetten voor een betekenisvol en breed gevoerd gesprek over kunst. We bieden denkers en schrijvers de kans hun talenten te exploreren. Ons werkterrein omvat alle mogelijke kunstdisciplines, zowel dans, theater, muziek als de beeldende kunst, film, architectuur en literatuur.