Summerschool Van Abbe

INSCHRIJVING GEOPEND! Domein voor Kunstkritiek organiseert in samenwerking met het Van Abbemuseum een summerschool rondom de collectie van het museum.

Augustus 2015 organiseerde het Domein in samenwerking met het Van Abbemuseum een summerschool rondom de collectie van het museum. 

“Het gaat er niet om duizenden mensen naar het museum te trekken door bij voorbaat van succes verzekerde tentoonstellingen, maar het gaat erom dat we de bezoekers bereiken, dat bij hen het bewustzijn van een andere, niet alledaagse wereld gewekt is, dat de verbeelding geprikkeld wordt. Want kunst is niet het mooie ding waarop het woord kunstgenot van toepassing is, maar het is de reactie van de kunstenaar op de wereld om hem heen.”

Aldus Edy de Wilde die als directeur van 1946 tot 1963 een belangrijke basis legde voor de collectie moderne kunst van het Van Abbemuseum. Maar wat is de waarde van deze collectie en is de reactie van deze kunstenaars nog relevant voor de wereld zoals die nu is? In deze summerschool onderzoekt een groep kunstprofessionals met een aantal geïnteresseerde bezoekers de historie en de actualiteit van de Van Abbe collectie. Samen experimenteren zij met vormen om hun verhaal over de collectie met anderen te delen.

De reflectie op kunst is niet voorbehouden aan de professionele kunstcriticus. Iedereen kan vanuit zijn eigen achtergrond en discipline reflecteren op een werk, een stroming, een medium, etc. De deelnemers aan Summerschool Van Abbe kiezen voor hun verhaal vanuit een eigen vorm en invalshoek. De resultaten worden gepresenteerd op de website van het Domein voor Kunstkritiek en het Van Abbemuseum.

Het Domein is hiervoor op zoek naar kunstprofessionals die samen met bezoekers drie dagen lang research willen doen naar de actuele betekenis van de collectie van het museum.

Deelnemers

Anna Husson
Teun van Isrel
Kamiel Koudijs
Elky Rosa Gerritsen
Mark Stoetzer
Gijsbert van der Heijden
Alle Jong
Lisa-Maria van Klaveren
Jenneke Harings

Programma
Het programma bestaat uit:
colleges op zaal
bespreken van individuele werken
samen teksten bespreken
werken in het video-archief / doe-het-zelf-archief

Op basis van verschillende opdrachten werk je in de context van het Van Abbemuseum en het Domein voor Kunstkritiek aan een idee dat voortkomt uit je eigen beroepspraktijk. De laatste dag zal in het teken staan van de ontwikkelingen in de kunstkritiek.

Over het Domein voor Kunstkritiek
Domein voor Kunstkritiek doet sinds 2004 onderzoek naar de inhoud en vorm van de kritiek van de toekomst. We staan voor het herijken en verrijken van de onafhankelijk reflectie op kunst. Een samenleving kan niet zonder goede kunst en goede kunst niet zonder een publiek gesprek. Wij willen een katalysator zijn in het nadenken over nieuwe manieren om kritisch te reflecteren op kunst. En bieden (toekomstige) kunstprofessionals de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen die hier aan bijdragen.

Over het Van Abbemuseum
Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale collectie van ruim 3000 kunstwerken, waaronder sleutelwerken van Lissitzky, Picasso, Chagall, Appel, Immendorf, McCarthy en Körmeling, waarvan een selectie wordt getoond. Vragen op het gebied van kunst en samenleving stelt het museum op een experimentele manier aan de orde.

Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling zijn voor het Van Abbemuseum van belang, en we prikkelen onszelf en bezoekers om over onderwerpen na te denken. Bijvoorbeeld over de rol van de collectie als cultureel ‘geheugen’, of over het museum als publieke ruimte. Door internationale samenwerking en uitwisseling is het Van Abbemuseum bovendien een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van verwondering, inspiratie en verbeelding.

Praktische informatie
11 t/m 13 augustus
van 10.30 tot 17.00

Museumdocent: Marjon de Groot
Projectleider: Daphne Rieken

Aanmelden
Aanmelden kan door uiterlijk voor 30 juni een CV en motivatie te sturen naar daphne@textartresearch.com. De selectie gebeurt door Marjon de Groot en Daphne Rieken.

Kosten 
Deelnemersbijdrage 250 euro (excl. Btw) – over te maken naar Stichting Domein voor Kunstkritiek, IBAN NL39INGB0005100063, Uithoornstraat 4 2hg Amsterdam. Aanmelding is definitief na overmaking van de deelnemersbijdrage.