Online publicatie Utopia

Utopia – een plek om van te dromen en voor te vrezen. Het Domein voor Kunstkritiek stelde samen met het INC een publicatie samen rond de vraag wat de (online) toekomst van de kritiek is. In Utopia van de kunstkritiek gaat het niet over nut of noodzaak van de kritiek. Daar is in het verleden al genoeg over gezegd. Maar wat zien critici, schrijvers, kunsthistorici, filosofen en onderzoekers als ze zich een toekomstig utopia van de kunstkritiek voor ogen toveren?

Utopia van de kunstkritiek is een digitale, experimentele publicatie over de nabije en verre toekomst van de kunstkritiek. Kunnen we kritiek bedrijven zonder het geschreven woord? Nemen robots, algoritmes en data de kunstkritiek over? En hoe kunnen critici zelf de toekomst mee vormgeven? In negen bijdragen verkennen critici, kunstenaars, filosofen en onderzoekers de toekomt van de kritiek.

Lees de Utopia van de kunstkritiek online.

Utopia van de kunstkritiek is een uitgave van het Domein voor Kunstkritiek, Instituut voor Netwerkcultuur en PublishingLab, Hogeschool van Amsterdam

Redactie: Leonieke van Dipten, Miriam Rasch en Sonja van der Valk
Design en productie: Template, http://template01.info

Auteurs
Merijn Bolink, beeldhouwer, installatiekunstenaar en tekenaar
Marc van Dijk, journalist, schrijver, kunstenaar
Leonieke van Dipten, Instituut voor Netwerkcultuur
Eva Hilhorst, tekenend journalist, hoofdredacteur Drawing the Times, De Correspondent
Gawie Keyser, filmcriticus voor o.a. De Groene Amsterdammer en medewerker HUMAN
Anna Elisabeth Kruyswijk, kunsthistoricus
Ruurd Mulder, docent-onderzoeker Cultuur lectoraat Crossmedia, Hogeschool van Amsterdam
Daphne Rieken, projectleider beeldende kunst bij het Domein voor Kunstkritiek
Machteld Stoop, grafisch ontwerper
Sonja van der Valk, directeur Domein voor Kunstkritiek
Sophia Zürcher, freelance journalist en criticus beeldende kunst

Amsterdam, maart 2016
Gepubliceerd onder een Creative Commons licentie:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Utopia van de kunstkritiek is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van het Nederlands Letterenfonds en Amsterdam Creative Industries Network

Lees ook #106 van het tijdschrift Boekman over de nieuwe kunstkritiek, www.boekman.nl
Op dinsdag 22 maart vindt in de OBA een avond plaats over nieuwe kunstkritiek, aanmelden via Spui25.