Onder begeleiding van Alexandra van Ditmas schrijft Isa Davids een essay over Pretty Privilege. Ze werpt in haar essay een historisch perspectief op dit fenomeen en onderzoekt de maatschappelijke impact ervan.

Isa Davids (1994) heeft een academische achtergrond in geschiedenis en rechten en werkt momenteel als freelance journalist en redacteur. Ze heeft redactionele bijdragen geleverd aan diverse platforms, waaronder de Volkskrant, Quote en BNR Nieuwsradio. Haar interessegebied omvat onderwerpen die zowel de hedendaagse tijdgeest als buitenlandse beleidskwesties belichten, inclusief vraagstukken met betrekking tot de Verenigde Staten, waar zij tijdens haar studie woonde.

Alexandra van Ditmars (1991) is journalist en filosoof. Ze werkt als eindredacteur bij Filosofie Magazine, waar ze eindverantwoordelijk is voor het blad. Als freelance journalist publiceerde ze voornamelijk in NRC, Trouw en Filosofie Magazine. Ook is ze jurylid van de Socratesbeker, de prijs voor het beste filosofieboek van Nederland en Vlaanderen. Eerder behaalde ze masters in de filosofie, journalistiek en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Over De Nieuwe Garde
De Nieuwe Garde helpt beginnende essayisten op weg. DNG is een platform dat de krachten van de literaire, culturele en wetenschappelijke velden verenigt, en die inzet om beloftevolle schrijvers hun weg in de essayistiek te laten vinden. DNG werkt met een redactie, een coördinator/penvoerder, een redactieraad/partnernetwerk, mentoren, en de steun van een aantal partijen die de doelstellingen delen en de benodigde middelen beschikbaar stellen.

Lees hier meer over de huidige schrijvers, hun trajecten, essays en begeleiders.

De Nieuwe Garde werd opgericht door De Gids en het Domein voor Kunstkritiek, en wordt ondersteund door het Domein voor Kunstkritiek en de Van Bijleveltstichting.