Ze zijn drie dagen te gast in BLVR&D. Schrijvers Saskia uit ’s-Hertogenbosch, Elske uit Antwerpen, Anette en Rania uit Bergen, Noorwegen en David uit New York. Ze zoeken nieuwe woorden voor hedendaagse dans en performance. Ze willen weten of een tekst geïnspireerd op een dansvoorstelling je in beweging kan brengen. Of zo’n tekst onder je vel kan gaan zitten en bij je kan blijven, zoals een verhaal of een gedicht?

Zowel David als Saskia schrijven over de preview van Lands of Concerts: Body Work Edition van de Japanse choreograaf Jija Sohn. Saskia neemt ons mee van ’s Hertogenbosch naar Guatemala en terug. Tijdens een workshop in Guatemala beloofde ze zichzelf nooit, nooit, nooit meer op commando telepathisch contact te maken met een vreemde. Bij Jija komt ze erop terug.

David schrijft over Lucy. Ze heeft een kleine romp en benen zonder spieren, die netjes onder de romp over elkaar gevouwen zijn. Ze zit in een rolstoel. Ze zegt: “Mensen vragen mij vaak hoe ik intimiteit ervaar.” Ze vertelt hoe ze gewassen wordt, elke ochtend. Met een blauwe spons voor bovenlijf en een roze voor onder. De manier waarop ze de andere twee performers de opdracht geeft deze taak na te bootsen, raakt David.

Het brengt hem terug naar Amerika. Naar zijn ex. Ze waren al uit elkaar toen zij hem vroeg om voor haar te zorgen op haar sterfbed. Om onderdeel te worden van het team, dat voor haar kwam zorgen. Hij schrijft over die laatste dagen. De pan waarin zij overgaf. De film The Wrestler, met Mickey Rourke op de achtergrond op de TV. De manier waarop hij haar voet had warmgewreven en hoe dat intiemer was dan alle keren dat ze met elkaar vreeën.

Dance&Dare – we decide how we write – is een programma van Domein voor Kunstkritiek en DansBrabant. Recaps en volledige essays over alles wat de schrijvers meemaakten op Theaterfestival Boulevard 2019 worden gepubliceerd op het DansBrabantBlog. De tekst van Elske van Lonkhuyzen over Signaal bij Haanwijk, de opera in het Bossche Broek, werd voorgelezen tijdens het Gesprek van de Dag op vrijdag 9 augustus.