Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 van start

Met Cobra Museum voor Moderne Kunst, Netwerk Aalst en M – Museum uit Leuven als nieuwe partners gaat deze maand de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek van start. Met de prijs, die dit jaar voor de zesde keer wordt uitgereikt, trekken vooraanstaande kunstinstellingen uit het Nederlandse taalgebied samen op om het belang van Nederlandstalige kunstkritiek onder de aandacht te brengen. Als startschot voor de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 zal 30 mei een interview verschijnen op de website van De Groene Amsterdammer, waarin auteur en criticus Mirthe Berentsen de betekenis van kunstkritiek voor de kunstenaar onderzoekt in gesprek met kunstenaars Kasper Bosmans en Wendelien van Oldenborgh.

Jonge kunstcritici tot 35 jaar kunnen van 30 mei tot 1 september inzenden in de categorie essay en recensie. Naast een geldprijs van 3.000 euro en persoonlijke begeleiding door een mentor kunnen zij verschillende schrijfopdrachten winnen. Verder zal dit jaar een aanmoedigingsprijs worden uitgereikt voor innovatieve kunstkritische praktijken. De prijzen worden op 14 december uitgereikt in het Cobra Museum voor Moderne Kunst.

Over de prijs

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten uit het Nederlandse taalgebied, die schrijft over hedendaagse beeldende kunst. De prijs is een initiatief van De Appel Amsterdam, Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst Rotterdam, het Mondriaan Fonds, Stedelijk Museum Amsterdam, M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Van Abbemuseum Eindhoven, Cobra Museum voor Moderne Kunst, Netwerk Aalst en M – Museum Leuven. Met de prijs investeren de organisatoren in de toekomst van een hoogstaand Nederlandstalig kunstdiscours dat, zonder verlies van kwaliteit, ook toegankelijk is voor lezers met minder expertise van hedendaagse beeldende kunst.
De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek richt zich op jonge schrijvers tot 35 jaar. Naast een geldprijs van € 3.000 per categorie krijgen de winnaars een persoonlijke mentor aangeboden die hen een jaar lang zal begeleiden bij het schrijven van nieuwe kritieken. Daarnaast stellen (media)partners van de prijs verschillende extra prijzen en publicatiemogelijkheden beschikbaar, waaronder betaalde schrijfopdrachten voor dagblad Het Parool en de Prix de Rome 2019, een volledig bekostigd bezoek aan een buitenlandse biënnale, tentoonstelling of manifestatie ter voorbereiding op een publicatie in kunsttijdschrift Metropolis M en een begeleidingstraject van De Nieuwe Garde, stimuleringsplatform voor essayisten. De prijswinnende teksten worden gepubliceerd in samenwerking met de mediapartners en gebundeld door de Prijs van de Jonge Kunstkritiek.

Naast de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek wordt dit jaar de Aanmoedigingsprijs voor Innovatieve Kunstkritische Praktijken uitgereikt, gericht op nieuwe (digitale, experimentele, of ongebruikelijke) wegen en vertelmethodes. Hiermee willen de initiatiefnemers van de prijs individuen of initiatieven signaleren en stimuleren die op innovatieve wijze een bijdrage leveren aan de Nederlandstalige reflectie op beeldende kunst. Deze prijs zal naar voordracht door scouts worden uitgereikt.

Open oproep en jury 2018

Kunstcritici tot 35 jaar kunnen tot 1 september inzenden in de categorie essay en recensie. Half november worden de genomineerden bekend gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 14 december in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen.

Deelname is mogelijk in de categorieën Essay en Recensie. Inzendingen worden beoordeeld op basis van stijl, coherentie, opbouw, (contextuele) informatie en toegankelijkheid. Gezocht wordt naar inzendingen die op een genuanceerde en verdiepende manier een kritische mening uitdragen en voor zowel een vakpubliek als een bredere groep lezers duiding en betekenis geven aan hedendaagse ontwikkelingen in de beeldende kunst.

De jury van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 staat onder voorzitterschap van Sacha Bronwasser (auteur, curator en spreker, criticus voor o.a. De Volkskrant) en bestaat verder uit Basje Boer (schrijver en freelance cultuurcriticus, o.a. De Groene Amsterdammer), Vincent van Velsen (freelance criticus en curator, o.a. bijdragend redacteur Metropolis M), Michael Vandenabeele (kunstenaar) en Christophe Van Gerrewey (redacteur De Witte Raaf, professor architectuurtheorie EPFL, winnaar de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2008). De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek hecht belang aan diversiteit in zijn breedste betekenis. Beoordeling en selectie van de prijs gebeurt op basis van geanonimiseerde teksten.
De Prijs voor de Jonge kunstkritiek werd eerder gewonnen door: Laurie Cluitmans, Brenda Tempelaar, Sarah Késenne, Laurens Otto, Roos van der Lint, Joke de Wolf, Thijs Lijster, Lynne van Rhijn en Christophe van Gerrewey.

Deelnemen aan de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 kan door je inzending te mailen naar inzending@jongekunstkritiek.net. De deadline voor inzendingen is 1 september 2018.

Zie voor meer informatie, de volledige oproep en inzendingseisen:

www.jongekunstkritiek.net