portfolio hedendaagse dans

Introductie

In het najaar van 2015 startte het Domein voor Kunstkritiek een nieuw traject over hedendaagse dans. Hierin geven we aandacht aan de ontwikkelingen in de danskritiek én proberen we een impuls te geven. Want de dans ontwikkelt zich, maar het schrijven over dans lijkt nog niet genoeg mee te bewegen.

Binnen dit traject initieert en ontwikkelt het Domein in samenwerking met partners verschillende projecten. Deze richten zich op passende vormen en tools voor schrijvers, makers en publiek om een dialoog te kunnen voeren. Wat zijn de uitdagingen bij het schrijven over deze specifieke kunstvorm? Hoe geven we woorden aan een nieuwe generatie dansmakers? Wat is de rol van de criticus? Met goede kritieken kunnen we elkaar voeden, verder brengen en een echt gesprek voeren. Niet alleen binnen het dansveld, maar ook daarbuiten.

Domein voor Kunstkritiek startte dit traject, omdat de hedendaagse dans bloeit, maar de danskritiek gereduceerd wordt tot recensies. Dansmakers van nu gaan juist de verbinding aan met andere kunsten, de directe leefomgeving en actuele thema’s. Daarover willen we in dialoog.

De projecten

portfolio hedendaagse dans

Wij zijn graag aanjager in het debat over kunst en bieden daaraan graag de ruimte. Uit verschillende hoeken ontvingen wij de vraag of de danskritiek niet aan vernieuwing toe is. Dance Dialogue is een briefwisseling over de stand van de danskritiek. Choreografe Keren Levi opent met dramaturg Igor Dobricic deze dialoog. Centraal in deze eerste briefwisseling: Wat moet een 21e eeuwse criticus in zijn mars hebben om inhoudelijk te kunnen oordelen over dans, volgens de maker?

Naar de brieven

portfolio hedendaagse dans

Hedendaags Schrijven over Hedendaagse Dans – i.s.m. DansBrabant en Dans Magazine
Deze cursus onderzoekt samen met de deelnemers nieuwe vormen van schrijven over dans, die aansluiten bij een nieuwe generatie makers en publiek. Iedere bijeenkomst reikt een gastmentor een andere invalshoek aan. Door hun visie en werkpraktijk te delen, geven zij handvatten om af te wijken van wat we kennen. In de eerste editie: Journalist Joost Goutziers, industrieel ontwerper/blogger Irma Driessen, moraalfilosoof Ann Meskens, toneelschrijver Anna van der Kruis en fotograaf Jochem Jurgens.
Naar de cursus

portfolio hedendaagse dans

Dance Dialogue Live is een werkbijeenkomst voor het veld, waarin de uitdagingen bij het schrijven en spreken over de nieuwe generatie dansmakers centraal staat. Gezamenlijk worden vraagstukken en thema’s ingebracht en vervolgens in werkgroepen bediscussieerd. De eerste editie vond plaats op 20 januari 2016 tijdens het Moving Futures Festival Utrecht. Deze bijeenkomst werd door meer dan 60 schrijvers, beschouwers, makers, programmeurs, festivaldirecteuren en marketing experts bezocht. De uitkomsten van 20 januari lees je hier.

Lees hier het verslag van de Dance Dialogue Live.

Naar het verslag