MEST over kunstkritiek in de 21ste eeuw

Teun van Irsel schreef naar aanleiding van Summerschool Van Abbe een artikel over ontwikkelingen in de kunstkritiek in MEST. Wij bespreken alvast de belangrijkste punten uit zijn betoog.

In het project Summerschool Van Abbe onderzochten een groep van professionals uit de culturele sector en bezoekers de actuele betekenis van de collectie van het Van Abbemuseum. Er was veel ruimte om onderling van gedachte te wisselen. Daarnaast kwamen verschillende perspectieven uit kunst, kunstkritiek en literatuur aan bod. Teun van Irsel, deelnemer aan de Summerschool en adviseur bij bkkc, het Branbants Kenniscentrum Kunst en Cultuur, schreef naar aanleiding van de Summerschool een artikel voor de website van cultuurtijdschrift MEST over de huidige positie van de kunstkritiek.

Kunstkritiek in de 21ste eeuw

Auteur: Teun van Irsel.
Gepubliceerd op: www.mestmag.nl

Voor de zomer publiceerde de Raad voor Cultuur haar adviezen voor de nieuwe kunstenperiode 2017-2020. Een van de opmerkingen is dat reflectie en kritiek sinds de bezuinigingen onder druk staan en dat daar opnieuw ruimte voor moet komen. Daarom adviseert de Raad om budget vrij te maken voor het ondersteunen van vaktijdschriften. De vraag is of de toekomst van de kunstkritiek wel bij het vaktijdschrift ligt.

De auteur signaleert twee belangrijke ontwikkelingen. We zijn op een punt aangekomen waarin de grote polemieken verstild zijn. Er is geen pennenstrijd gaande tussen de critici van dit moment. Het – naast elkaar – bestaan van verschillende benaderingen van hedendaagse kunst is een gegeven geworden. Maar als je erkent dat er meerdere opvattingen waar kunnen zijn,  hoe kom je dan toch tot een  oordeel?  Teun schrijf in zijn stuk:

“Verschillen in perspectief leiden tot verschillen in oordeel, daarom is het van belang dat er gezocht wordt naar een vorm van kunstkritiek die zowel perspectief als oordeel uiteenzet.”

Hoe doe je dit op een interessante manier? Zonder dat het in zichzelf gekeerde kritiek wordt?

Teun schrijft:

“In plaats van zich enkel te verschuilen tussen de kaften van het vakblad moet de kunstkritiek het publiek ook tegemoet treden. Ze moet op zoek naar een vorm die aansluit bij de beleefwereld van het publiek zonder de inhoudelijke taak uit het oog te verliezen.”

‘Kunstkritiek in de 21e eeuw’ is een volgend pleidooi in de groeiende reeks om het bereik en het belang van de kunstkritiek te vergroten door vorm en taal te vernieuwen.

Zie bijvoorbeeld ook
http://www.publishinglab.nl/dekunstvandekritiek/

Ga naar het artikel