Home Made

De leden van Domein bureau lieten zich horen over toekomst van de kunstkritiek in de Utopia van de Kunstkritiek, Boekman 106, De nieuwe kunstkritiek, het boek Current Movements, Future Landscapes: reflections on the symposium Thinking-Scenography en in het tijdschrift Neerlandia.

1.Daphne Rieken legt in de longread Van Abbe in the Loop in Utopia van de Kunstkritiek het onderzoek uit dat zij samen met ICT’er Mark Stoetzer,  filosoof Gijsbert van der Heijden en  wetenschapper Lisa-Maria van Klaveren uitvoert. Van Abbe in the Loop is voortgekomen uit de Van Abbe Summerschool.

“Je ogen scannen de formele eigenschappen, je hersenen leggen verbanden en spelen met associaties, je hart gaat sneller kloppen en je adem stokt. Stel je voor dat je de werking van je lichaam zou kunnen aflezen en toegankelijk zou kunnen maken voor anderen. Zou dit de ervaring van de bezoeker kunnen beïnvloeden? En wat zou het betekenen voor de kunstkritiek? Met The Loop willen we de onzichtbare kritiek van het lichaam teruggeven aan de beschouwer.”

Van Abbe in the loop in Utopia van de Kunstkritiek, online en gratis

  1. Sonja van der Valk en Leonieke van Dipten (Institute for Network Cultures) interviewden vertegenwoordigers van de generatie critici die actief is sinds het internet zijn intrede deed. Hoe positioneren zij zich in het debat over kunstkritiek en hoe kijken zij naar de toekomst?

De antwoorden van o.a muziekcriticus Jan Nieuwenhuizen, blogger Brian Elstak en De Correspondent auteur Lynn Berger zijn te lezen in De nieuwe criticus is insider in Boekman Nummer 106, en te beluisteren via de podcast Beroep: criticus die opgenomen is in de Utopia van de Kunstkritiek.

‘De grensvervaging tussen werken in de kunst en reflecteren op kunst, in de wereld van Elstak normaal, was voor de criticus rond de eeuwwisseling een schrikbeeld. Want waar blijft je onafhankelijkheid? De critici die zo’n tien, twaalf jaar later hun loopbaan begonnen, zien grensvervaging eerder als kans. Zij beschouwen zichzelf als insiders.’

De nieuwe criticus is insider in Boekman 106, De nieuwe kritiek. Het magazine is te bestellen via de webshop van de Boekmanstichting, losse artikelen via www.elinea.nl

Beroep:criticus in Utopia van de kunstkritiek is gratis beschikbaar

3.Sonja van der Valk houdt een krachtig beleden code in de kunstkritiek tegen het licht: kritische onafhankelijkheid bewaren door afstand te houden. HKU en Platform-Scenography boden gelegenheid voor een experiment, waaraan o.a meewerkten: VN criticus en dramaturg Marijn van der Jagt, documentairemaakster Tessel Schmidt en hoofdredacteur van Archined Marina van den Bergen. Het experiment kreeg zijn neerslag in de bijdrage Reflectie op scenografie. De scenografie van het reflecteren in de Nederlands/Engelse publicatie Current Movements, Future Landscapes: reflections on the symposium Thinking-Scenography .

Current Movements, Future Landscapes: reflections on the symposium Thinking-Scenography is te bestellen bij Uitgeverij IT&FB

  1. In Neerlandia, de driemaandelijkse uitgave Het Algemeen Nederlands Verbond inventariseert Sonja van der Valk in een reeks van vier artikelen de meer dan 200 jaar oude inboedel van het instituut ‘Kunstkritiek op de categorieën ‘kan mee richting toekomst’ en ‘beter in het verleden ‘gelaten. Geboren in turbulente jaren. De kinderjaren van de Nederlandstalige kunstkritiek en De industriële revolutie en de romantische orde- de kunstkritiek zoekt een identiteit zijn inmiddels verschenen.

Uit Neerlandia 2, 2015 ‘De anonieme grove stukken verdwenen in de 19e eeuw uit de kritische kolommen. Nog lang en niet zo netjes als Barbaz had gehoopt bleven de letterkundige mannen (en een enkele vrouw, Betje Wolf) elkaar bestoken, de oude stijlmiddelen, sarcasme, spot, en karikaturale schetsen vol inzettend. Zij waanden zichzelf en hun tijdschriften de koningen en koninginnen van de publieke meningsvorming. Dat denken hedendaagse redacteuren niet meer, alleen al omdat zij zich realiseren dat hun tijdschriften maar een klein deel van dat publieke domein bereiken’

PDF van Geboren in turbulente jaren. De kinderjaren van de Nederlandstalige kunstkritiek

1) Dit artikel verscheen in Neerlandia, het tijdschrift van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), jaargang 119 (2015), nr. 2, pp. 12-16.

PDF De industriële revolutie en de romantische orde- de kunstkritiek zoekt een identiteit

2) Dit artikel verscheen in Neerlandia, het tijdschrift van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), jaargang 120 (2016), nr. 1, pp. 14-19.