Gewaardeerde collega’s en geïnteresseerden in het Domein voor Kunstkritiek.

Het is september en vele jaren lang was ik nu volop in beweging, met de voorbereiding van een mailing over komende masterclasses, het voeren van gesprekken over nieuwe experimenten en een publicatie, of op weg om een fonds te overtuigen van de noodzaak te investeren in kunstkritiek. Gisteren, vandaag en morgen niet.

Halverwege 2017 besloot ik het Domein over te dragen en mijn werk voor de opleiding Theaterdocent van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam te beëindigen; langzaam, maar zeker. Omdat ik nog één keer in mijn leven een draai wil maken. Wat zou een leven brengen zonder de verantwoordelijkheid voor het Domein. In ieder geval, wist ik, tijd om schrijfplannen uit te voeren die al te lang stil lagen te wezen, en voor het geschenk van mijn twee dochters, de twee (bijna) drie kleinkinderen. Aldus was het tot stand komen van de How To Digitale Kunstkritiek mijn laatste grote Domein project. 

In 2003 startte het Domein onder het dak van Theater Instituut Nederland. Maaike van Geijn vanuit het Holland Festival en ik vanuit Theater Instituut Nederland legden met Een nieuwe generatie Cultuurjournalisten de eerste steen voor wat zou uitgroeien tot het Domein voor Kunstkritiek, een stichting die opereerde als een projectorganisatie. De eerste periode met Raymond Frenken en de laatste jaren met Lisa Reinheimer, Dirk Verhoeven en Daphne Rieken naast mij, leidde ik een organisatie die qua grootte weliswaar bescheiden bleef, maar dankzij een netwerk in alle lagen en geledingen van de kunst- en cultuursector, en het kunstvakonderwijs, een innovatieve en bindende kracht kon ontwikkelen.

Wij vijven hebben veel initiatieven ontwikkeld, soms met groot, en zeker soms ook met nauwelijks effect; de kunstkritiek herijken was ook trial and error. Ik heb het genoegen gehad te kunnen samenwerken met de meest interessante instellingen en media, en de meest gepassioneerde mensen. Ik verlaat het Domein in de wetenschap dat het Domein er mede toe heeft bijgedragen dat in Nederland (en Vlaanderen) kunstkritiek een thema voor debat is gebleven en dat zich nieuwe, bij deze tijd passende, praktijken hebben kunnen ontwikkelen. De verbintenis met het Institute for Network Cultures leidde tot internationale initiatieven en ontmoetingen, waarbij INC en Domein niet zelden de rol van voorbeeld en pioniers bleken te hebben.

Het was een vreugde mee te maken hoe de drie eerder genoemden, Lisa Reinheimer, Dirk Verhoeven en Daphne Rieken steeds groter delen van het werk en verantwoordelijkheden op zich namen. Ik draag met groot vertrouwen het Domein voor Kunstkritiek aan hen over. Met als steunbalk de institutionele plek die de kunstkritiek bij het INC heeft gevonden zal het Domein de kunstkritiek blijven herijken en bij de tijd houden.

Ik dank jullie voor het kunnen delen van visionaire vergezichten, voor de financiële en andere wijzen van ondersteuning, voor het laten schitteren van onze masterclasses, experimenten en publicaties, voor jullie trouw, en het meest van al voor het voeden van mijn inspiratie en werkplezier.  

Tot ziens

Sonja van der Valk