Masterclass Film & Leven – American Independents

Meld je nú aan voor Masterclass Film & Leven – Editie EYE II – American Independents!

Na drie succesvolle edities organiseren Domein voor de Kunstkritiek en EYE in het najaar opnieuw een Masterclass Film & Leven. Deze vindt rond de verkiezingen in de VS plaats en staat in het teken van de Amerikaanse onafhankelijke film. Als cursist leer je in vijf intensieve sessies na te denken over film als kunst, en richt je je op het opzoeken en verleggen van de grenzen van de hedendaagse kunstkritiek. Aan de hand van uiteenlopende cinematografische illustraties — van Fritz Lang tot Alfred Hitchcock, van Apichatpong Weerasethakul tot Christopher Nolan — onderzoek je o.l.v. Gawie Keyser – filmcriticus van De Groene Amsterdammer en werkzaam voor HUMAN – de kernelementen van het kritisch denken, georganiseerd in thema’s zoals vernieuwing, stijl, denken en gevoel. ‘De fraaiste en meest stevige teksten die we tijdens de classes maken worden gepubliceerd op de vernieuwde website van De Groene Amsterdammer.’
Masterclass Film & Leven – American Independent Film Edition
I.s.m. EYE Filmmuseum & De Groene Amsterdammer
Cursusavonden: di 6 sept, di 20 sept, di 4 okt, di 18 okt, di 1 nov
Tijd: van 19 uur tot 22 uur
Locatie: EYE Filmmuseum, Amsterdam
Kosten: 185 euro
Maximaal 15 deelnemers!

Meld je aan vóór 31 juli door je CV en 1 á 2 van je artikelen/essays/stukken te sturen naar projectcoördinator Dirk Verhoeven, info@dirkverhoeven.com
Meer over deze Masterclass-reeks
Ieder mens gaat naar de bioscoop, maar waarom eigenlijk? Waarom kijken we films, wat hebben we eraan? Wat doet film met ons leven? Deze vragen staan centraal in de Masterclass-reeks Film & Leven van Gawie Keyers i.s.m. Domein voor Kunstkritiek. Eerder zocht Gawie al naar antwoorden met schrijvers en denkers over film, fotografie en andere kunstvormen op deze vragen in edities i.s.m. Cineville, het Louis Hartlooper Complex te Utrecht en samen met EYE Filmmuseum in een speciale editie rondom het werk van William Kentridge.
Het idee van film als ‘vertolker’ van het leven is in de laatste jaren steeds meer in de marges van de filmkritiek terecht gekomen. In recensies ligt de focus op het werk zelf, alsof dat een gesloten systeem vormt met productie, celebrity en genre als kernelementen. Maar film is méér dan dat.

De kunstvorm reflecteert wat je het dubbelleven van mensen zou kunnen noemen. Film vertelt het verhaal van dat leven — in film observeren we ons leven en onze wereld. Het scherm kaatst een beeld terug van hoe we leven, wat we ervaren als we liefde of haat voelen, wanneer we oog in oog komen te staan met demonen in de maatschappij in de vorm van geopolitieke conflicten of globale crisissen, als we de absurditeit van een bestaan gekenmerkt door chaos onderkennen, als we sterven, als we geboren worden.

Wie nadenkt over film, denkt na over zichzelf en zijn wereld, wie film analyseert, analyseert zichzelf en zijn wereld. Dát is filmkritiek.

Maar hoe doe je dat precies? Lees hier meer over de eerdere edities.

http://domeinvoorkunstkritiek.nl/activiteiten_tags/film/