Enter the writers – Cinekid Media Lab

Domein voor Kunstkritiek en Cinekid starten Research Lab

Marijn van der Jagt, Kaweh Modiri , Dirk Vis , Marloeke van der Vlugt en Marian Cousijn bloggen de komende drie maanden over hun vraag-en uitroeptekens bij de impact die digitale technologieën hebben. Startpunt voor hun gezamenlijke onderneming zijn de kunstwerken die Cinekid in oktober presenteert. Die zijn weliswaar voor kinderen ontworpen, maar bergen in hun uitvoering en werking een hoop fundamentele vragen over onze samenleving . Cinekid en Domein hebben de vijf schrijvers en kunstenaars gevraagd die vragen te ontrafelen in een reeks blogpost. Sluitstuk van hun research is een eigen Cinekid publicatie, onderdeel van het programma voor professionals tijdens Cinekid 2016.

Het Research Lab is een initiatief van Cinekid , dat het Domein uitnodigde het Lab vorm te geven. Cinekid wil met de blogs en de publicatie de kritische aandacht vergroten voor innovatieve technologieën die door kunstenaars worden ontwikkeld. Het Domein geeft mede vorm aan het experiment van Cinekid en bekijkt het op zijn mogelijkheden als kritisch model.

Storytelling

Cinekid MediaLab 2016 krijgt als titel mee Storytelling:Machines between hardware and Software.

De manieren waarop wij verhalen vertellen en beleven is onderhevig aan ingrijpende

veranderingen. Nog maar net bijgekomen van de transmedia hype van een jaar of zeven geleden, zien wij tegenwoordig enerzijds hoe de opmars van virtual reality de uitdaging van een nieuwe vocabulaire met zich meebrengt maar anderzijds ook hoe de genetwerkte fysieke wereld een grotere rol gaat spelen. Bij virtual reality verhalen is de kijker ondergedompeld in het beeld en is de zogenaamde vierde wand— waar oorspronkelijk een onderscheid was tussen vertelling/voorstelling/verhaal en het publiek—definitief verdwenen. Tegelijkertijd zijn het allang niet meer alleen de digitale schermen waar verhalen zich afspelen: Steeds vaker zijn ook de fysieke dingen om ons heen interactief, gekoppeld en kinetisch. Voorwerpen vormen een online entiteit en kunnen communiceren met elkaar en met ons. Hierbij zijn het niet alleen dragers van informatie maar in potentie ook objecten die bezield lijken doordat er emoties en autonomie aan toegekend wordt.

Deze ontwikkelingen leveren nieuwe gereedschappen en verhalen op en dit maakt het zinvol om op

zoek te gaan naar de nieuwe grammatica en verschijningsvormen van deze volgende fase: waar bestaat deze taal uit, wat zijn de nieuwe gereedschappen en systemen, wat voor vormen kunnen ze aannemen, en bovenal, wat betekent dit voor het publiek en makers?

De redacteuren houden zich bezig met verschillende deelthema’s: interactiviteit , games en apps als kunst, virtual reality & storytelling , on/offline en – wat we bij gebrek aan een goed woord als vraag hebben geformuleerd-: Can a computer make you cry?

Dirk Vis: ‘Ik schrijf verhalen met pen en papier, maar ik schrijf ook reisverslagen met het knipperende blauwe puntje van Google Maps. Ik schrijf sprookjes met hakbijlen of met de LED-schermen van Times Square en ik schrijf gedichten met mijn draagbare typemachine of door middel van de gyroscoop die zit in jouw telefoon.”

Kaweh Modiri: “Heeft een AI die geen discrepantie kent tussen zijn innerlijke beleving en uiterlijke aanwezigheid de behoefte om romans te schrijven? En zo niet, doet dat er toe? Voor ons en onze tijdgenoten wel. Wij zijn de overdrachtsgeneratie. We willen graag de juiste kapsels en kostuums geven aan de AI’s die ons de dodelijke injectie zullen toedienen. Het zal hemels zijn.”

Colofon

De redacteuren: Marijn van der Jagt (Vrij Nederland redacteur en dramaturg), Kaweh Modiri (filmer en schrijver), Dirk Vis (De (schrijver, De (Internet) Gids), Marloeke van der Vlugt (kunstenaar en schrijver van het boek Performance as_Interface; Interface_as_performance); Marian Cousijn (De Correspondent, De Witte Raaf)

Hoofdredacteur: Anna Van Leeuwen (de Volkskrant)

Curatoren: Paulien Drescher (Cinekid) en Sonja van der Valk (Domein voor Kunstkritiek)

Productie en organisatie: Siuli Ko (Cinekid) en Domein

Lees meer op Cinekid