Verslag: Dance Dialogue Live

20 januari 2016, Het Huis Utrecht

Domein voor Kunstkritiek initieerde de vak-bijeenkomst Dance Dialogue Live, met partners Moving Futures, Theatermaker en Dansmagazine. Meer dan zestig (young) professionals, een mix van beschouwers en schrijvers, dansmakers, dansers, programmeurs, marketing experts en festival directeuren, kwamen naar Het Huis Utrecht om mee te praten over de stand van de danskritiek.

Centrale vraagstelling: Wat zijn de uitdagingen bij het schrijven over deze specifieke kunstvorm? Wat vragen de huidige dansvoorstellingen van hun publiek en critici? En hoe kan schrijven over dans bijdragen aan een inhoudelijke(re) dialoog over dans? Sub-vraag: Wat hebben de schrijver, de maker en de lezer nodig?
In een eerste plenaire sessie, kaderde moderator Cecile Brommer de vragen en onderwerpen die bij de deelnemers leefden. In verschillende werkgroepen bespraken die dezen en tenslotte inventariseerde Brommer de uitkomsten van de werkgroepen.

Plenaire sessie

Wat is opvallend voor de nieuwe generatie dansmakers? Enkele steekwoorden: Coöperatief, nieuwsgierig, geen opsmuk, repetitief, politiek, communicatief, circulair, open houding.

Brommer interviewde een panel van vier professionals die ieder een andere plaats in het spectrum vertegenwoordigen. Joost Groeneboer, journalist en hoofdredacteur van Dans Magazine, Suzy Blok, artistiek leider Dansmakers Amsterdam, Lieve Dierckx, criticus en schrijver en Jonathan Offereins programmamaker en toeschouwer.

 • Schrijven over dans moet voor een groter publiek, de niche moet zich van binnenuit openen.
 • Schrijver moet een brug slaan tussen maker en publiek, door woorden te geven aan dans waarmee een dialoog op gang kan komen.
 • Stel eerlijke vragen om diversiteit toe te laten in de dialoog.
 • Voor wie schrijf je en waar schrijf je dan over?

Werkgroepen
Aan de hand van de aangedragen onderwerpen werden de volgende groepen samengesteld:

 • Nieuwe Vormen; diversiteit, context, online vs offline
 • De criticus; lange relaties opbouwen
 • Het werkproces; rijkdom gebruiken
 • Educatie; publiek informeren en betrekken
 • Het publiek; maak gebruik van publiek domein, enthousiasmeren, betrekken in een echt gesprek (al dan niet anoniem)

Uitkomsten en ideeën voor verdere uitwerking:

 • Het publieke domein. Een blog waarop iedereen een bijdrage kan leveren, zonder hiërarchie. De dansmaker, de dramaturg, het publiek, de dansers naast de criticus
 • Informeer en enthousiasmeer de lezer, geef woorden en begrippen om een voorstelling te kunnen ‘lezen’
 • Stel niet de voorstelling centraal, maar het werkproces.
 • Creëer een veilige plek voor een eerlijk gesprek.
 • Dialoog en context bieden niet alleen op papier, maar ook fysiek.
 • Er is de behoefte aan meer beschrijvende en analyserende recensies
 • Verbindt dans aan andere kunstvormen, en aan sociale, maatschappelijke, politieke vraagstukken, filosofie en andere interesses die binnen de dans voorkomen