Het Domein voor Kunstkritiek en De Nieuwe Garde organiseren dit voorjaar een avontuurlijk lab rondom digitale kunstkritiek en essayistiek, waarin we met elkaar in de online publicatievormen duiken. Een lab voor Nederlandse en Vlaamse cultuurjournalisten, essayisten en makers met experimenteerdrift die (ver) voorbij de lineaire tekst willen kijken. Meld je aan voor deze driedaagse met workshops en presentaties door o.a. de interactief designers van Studio Krom, Het Instituut voor Netwerkcultuur en cultuurmagazine De Optimist, met volop ruimte voor uitwisseling en drankjes bij onze host De Brakke Grond in Amsterdam. 

De aanleiding
De digitalisering van de kunsten en de reflectie daarop heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen, met de coronacrisis als accelerator. Wat opvalt is dat in de online kunstkritiek de traditionele vormen nog behouden blijven. Zo gaan recensies vaak online als lineaire teksten met enkele geselecteerde hyperlinks en een foto. Er kan zo veel meer met digitale vormen, denk aan het volwaardig integreren van video en geluid of een niet-talige, beeldende reactie op kunst. In een driedaags lab willen we met hongerige critici, essayisten en makers alle digitale mogelijkheden verder verkennen, deze loslaten op de performances die we zien, samenwerken en met elkaar in gesprek gaan. Op een terugkomdag aan het begin van de zomer publiceren we onze resultaten en delen we onze best practices en fuck-ups om zo met elkaar een digitaal kunstkritisch kader vast te stellen, een aantal hybride perspectieven die we mee kunnen nemen in onze beroepspraktijken.

Programma, data, tijden

Deze driedaagse bestaat uit workshops, presentaties, werkperiodes, performances en gesprekken en vindt plaats in het Hemelvaartsweekend in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, met een nog nader te bepalen terugkomdag eind juni.

  • Op dag één, donderdag 26 mei, starten we om 14 uur en delen we na een korte kennismaking de groep deelnemers op in twee subgroepjes voor twee workshops rondom werken met beeld en non-lineair schrijven o.l.v. De Optimist respectievelijk INC. Na het diner bezoeken we ’s-avonds gezamenlijk de feestelijke muziektheatervoorstelling Do the Calimero van Lies Pauwels. 
  • Op dag twee, vrijdag 27 mei, ontmoeten we om 10u30 de interactief designers van Studio Krom uit Eindhoven. In een werksessie met dit duo krijgt elk subgroepje ’s middags van Krom templates en mogelijkheden aangereikt om digitaal aan de slag te gaan met dat wat zij de voorgaande avond gezien hebben. De avond ben je vrij, maar een tip: De Brakke Grond heeft een spannend glitterpianopopconcert op het programma!
  • Op dag 3, zaterdag 28 mei, geeft het Domein een presentatie met resultaten uit een eerder hybride kritiekproject dat zij samen met De Brakke Grond organiseerden rondom hun Beyond the Black Box festival. Rond het middaguur kiezen de deelnemers ieder in groepjes of duo’s hun publicatievorm op basis van de ervaringen met Krom de dag ervoor. Na de lunch werken we tot 16u30 samen aan de beoogde publicaties. Om 16u30 ronden we de driedaagse af.

  • In de maand juni klust elk groepje of duo op basis van eigen tijd en beschikbaarheid door met de gekozen publicatievorm en met behulp van een kort online consult met Krom. Op de ‘terugkommiddag’ op zaterdag 25 juni delen we vanaf 14 uur alle publicaties op een online platform, zoomen we uit in een groepsgesprek over digitale kritiek en proosten we om 16 uur met elkaar op radicale resultaten! 

Kosten
Dit programma is een initiatief van Domein voor Kunstkritiek en De Nieuwe Garde, i.s.m. de Brakke Grond en het Instituut voor Netwerkcultuur, met financiële steun van het Stimuleringsfonds. Deelnemers betalen een bijdrage van 200,- voor deze driedaagse en de terugkomdag, inclusief voorstellingskaarten en maaltijden. Drankjes en reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer. De Brakke Grond kan voor deelnemers uit Vlaanderen voorzien in een aantal privé-logeerkamers.

Aanmelden
Deelnemers zijn professionele schrijvers – critici, essayisten – en makers – illustratoren, designers, kunstenaars – uit Vlaanderen en Nederland, met een open houding naar elkaar – bereid naar elkaar te luisteren en feedback te geven.

Meld je vóór 2 mei aan door een korte motivatie, een CV en een tekst van jouw hand – vorm naar keuze, bijv. essay, blog, recensie – te sturen naar Dirk Verhoeven: samenwerken@domeinvoorkunstkritiek.nl.

Het Domein & De Nieuwe Garde selecteren de deelnemers op experimenteerzin en tekstkwaliteit. Vanwege het werken met subgroepjes en de persoonlijke begeleiding is er beperkt plek beschikbaar. Alle inzenders krijgen afzonderlijk bericht.


Aanmelden
Deelnemers zijn professionele schrijvers – critici, essayisten – en makers – illustratoren, designers, kunstenaars – uit Vlaanderen en Nederland, met een open houding naar elkaar – bereid naar elkaar te luisteren en feedback te geven.

Meld je vóór 4 april aan door een korte motivatie, een CV en een tekst van jouw hand – vorm naar keuze, bijv. essay, blog, recensie – te sturen naar Dirk Verhoeven: samenwerken@domeinvoorkunstkritiek.nl.

Het Domein & De Nieuwe Garde selecteren de deelnemers op experimenteerzin en tekstkwaliteit. Vanwege het werken met subgroepjes en de persoonlijke begeleiding is het programma voor een twaalftal deelnemers bestemd en is er beperkt plek beschikbaar. Alle inzenders krijgen afzonderlijk bericht.

Over het Domein voor Kunstkritiek
Domein voor Kunstkritiek zet zich sinds 2004 in voor een kritiek van de toekomst. We staan voor het herijken en verrijken van de onafhankelijke reflectie op kunst. We zien onszelf als de aanjager binnen de netwerken van media, opleidingen en culturele instellingen die zich op vernieuwende wijze inzetten voor een betekenisvol en breed gevoerd gesprek over kunst. We bieden denkers en schrijvers de kans hun talenten te exploreren. Ons werkterrein omvat alle mogelijke kunstdisciplines, zowel dans, theater, muziek als de beeldende kunst, film, architectuur en literatuur. Vorig jaar deden we een eerste onderzoek met het Podcastfestival en lieten drie ervaren kunstcritici essays schrijven over drie podcasttitels. http://domeinvoorkunstkritiek.nl/

Over De Nieuwe Garde
De Nieuwe Garde ondersteunt essayisten in hun loopbaan als auteur door middel van begeleiding door mentoren, masterclasses en het creëren van netwerken. Toegankelijkheid is een kernbegrip voor de organisatie. Zo kan iedereen kan een essay insturen en krijgt hoe dan ook persoonlijke feedback op zijn of haar stuk, ook wanneer het niet voor een mentoraat in aanmerking komt. Partnertitels van De Nieuwe Garde zijn onder andere Awater, De Gids, de lage landen, de Nederlandse Boekengids, De Optimist, De Revisor, DW B, Etcetera, Filosofie Magazine, H art, Hard//Hoofd, Humbug, Kluger Hans, nY, rekto:verso, Terras, Theatermaker en Tirade. Daarnaast werken we samen met onder meer: Creatief Schrijven, De Tank, Dipsaus, El Hizjra, Folio, Institute of Network Cultures, Marie Kleine-Gartman Essayprijs, Prijs voor de Jonge Kunstkritiek en Schrijversvakschool Paramaribo. https://nieuwegarde.org/

Beeld: Articulate, een installatie van Studio Krom.