Het Domein werkt de komende jaren samen met het Utrechts dansgezelschap SHIFFT in een tweetal projecten. SHIFFT nodigt een aantal keer per jaar jonge choreografen uit om in een residentie te werken aan een nieuwe voorstelling of onderzoek en om hun talenten verder te ontwikkelen, niet alleen op artistiek maar ook op zakelijk- en marketinggebied. (Omgaan met) reflectie op je werk is ook een relevant onderdeel. Elke residentie wordt afgesloten met een studiopresentatie en nagesprek met publiek. Het Domein zorgt dat elke residentie wordt bezocht door een schrijver die een recap van de studiopresentatie inclusief het nagesprek maakt. Een recap is een persoonlijk kijkverslag vanuit de schrijver, meenemend een aantal kijkervaringen van andere bezoekers die aan het woord komen in het nagesprek. Voornaamste doel is feedback teruggeven op papier/scherm aan de residerende choreograaf, iets wat de resident weer mee kan nemen in diens maakpraktijk. De schrijvers komen uit het netwerk van het Domein en hebben eerder meegedaan aan succesreeksen als Dance&Dare (ism DansBrabant), De Reflector (ism Festival Cement) e.a.

Een tweede project draait om het op een duurzame en inhoudelijke manier betrekken  van nieuw publiek bij moderne dans en  ontwikkelen we verderop dit voorjaar rondom de première van Second Life, de nieuwe voorstelling van SHIFFT-choreograaf Jasper van Luijk. Fotograaf Renate Beense en schrijver en contextprogrammamaker Anna van der Kruis benaderen en portretteren drie bezoekers van de première, mensen die uit zichzelf niet snel de schouwburg zouden bezoeken, in woord en beeld. We leren via dans de geportretteerde een beetje kennen en via de geportretteerde de dans. Wat waren hun kijkervaringen en wat doet dans met en voor ze?

Beeld: campagnebeeld Second Life, copyright Sjoerd Derine.