Boekman & Utopia van de kunstkritiek

Wegens grote belangstelling is het debat Hoe kritisch is de kunstkritiek? verplaatst naar de theaterzaal van de OBA in Amsterdam. Let op ook de aanvangstijd is gewijzigd naar 20.00. Het debat wordt gehouden ter gelegenheid van de verschijning van de dubbelpublicatie Boekman 106: De nieuwe kunstkritiek (Boekmanstichting) en Utopia van de kunstkritiek (Instituut voor Netwerkcultuur en  Domein voor Kunstkritiek) en de publicatie Spaces for Art Criticism: Shifts in Contemporary Art Discourses (Valiz en Universiteit Groningen/Arts in Society).

Omdat de kunsten zich steeds vaker verbinden met andere maatschappelijke domeinen, moeten kunstcritici zich ook steeds vaker uitlaten over cultuur of maatschappij in brede zin. Welke verantwoordelijkheid heeft de criticus in het veranderend tijdsgewricht? Wat heeft de criticus het publiek en de sector te vertellen? Een debat over de rol van kunstcritici met Bregt van Wijnendaele, Merel Bem, Joke Hermes en Steven ten Thije.

Critici in de kunsten en literatuur gebruiken hun individuele lees-, luister- of kijkervaring als uitgangspunt voor hun blog, vlog, artikel of recensie. Ze analyseren, contextualiseren of leggen uit, liefst met diepgang en nuance, en beogen daarmee de nieuwsgierigheid aan te wakkeren, of begrip te kweken. Wat is precies hun rol, of wat zou dat moeten zijn? Wat is de functie van kritiek voor de sector? Wat hebben kunstcritici het hedendaagse publiek te vertellen? Welke rol vervult de kunstkritiek in het publieke debat? En wat is, of wat zou de rol van het internet en digitale technologieën daarbij moeten/kunnen zijn?

Over de sprekers

Bregt van Wijnendaele is Initiatiefnemer De Zendelingen en artistiek leider van Het Jeugdfilmfestival in Vlaanderen.

Merel Bem is fotografie- en modecriticus (o.a de Volkskrant en Elle) en blogster (The Aubergine Coat)

Joke Hermes is Lector Media, Cultuur & Burgerschap, Hogeschool Inholland , verbonden aan de UVA Faculteit Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Media & Cultuur en publicist.

Steven ten Thije  is onderzoekscurator bij het Van Abbemuseum in Eindhoven.

Een samenwerking van het Instituut voor Netwerkcultuur (HvA Domein Digitale Media en Creatieve Industrie), de Boekmanstichting, Domein voor Kunstkritiek, SSBA Salon en Valiz/Universiteit Groningen onderzoeksgroep Arts in Society. Het debat wordt financieel ondersteund wordt door het Nederlands Letterenfonds.

Aanmelden

Hoe kritisch is de kunstkritiek?
22 maart
20:00 -21:30
OBA Amsterdam
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.