Het Domein kent Joep Christenhusz als een mooi schrijvende en deskundige deelnemer van twee masterclasses Schrijven over Muziek, en mede auteur van evenveel door Domein en November Music uitgegeven publicaties. Hij is musicoloog, en in die hoedanigheid deed hij onderzoek naar het werk van componerende generatiegenoten uit Vlaanderen en Nederland. In 2016 verschijnt zijn tien essays tellende bundel, Componisten van Babel – veelstemmigheid in de gecomponeerde muziek van nu in Nederland en Vlaanderen .

Domein leermeester, Elmer Schonberger was meelezer en Aad Nieuwkerk, redacteur van VPRO Vrij Geluiden, mede initiatiefnemer van de masterclass, interviewde hem en twee van de beschreven componisten tijdens November Music 2015. Met trots presenteert het Domein Joep Cristenhusz , Meyke Nas en Annelies van Parys.

Veelstemmigheid in de gecomponeerde muziek van nu

Auteur: Joep Christenhusz
Uitgever: ArtEZ Press

Ons huidige muzikale bewustzijn is een hybride bewustzijn, waarin esthetische houdingen uit de klassiek-modernistische muziektraditie verstrengeld zijn geraakt met attitudes uit de pop- en mediacultuur. De moderne muzikale ervaring is oprecht, ongeveinsd en niet-ironisch, maar wordt niettemin gekenmerkt door een scherp besef van haar eigen cultuurhistorische diversiteit

Synopsis

Componisten van Babel – veelstemmigheid in de gecomponeerde muziek van nu in Nederland en Vlaanderen.

Onze huidige muziekcultuur is diverser dan ooit. Zij biedt de aanblik van een duizelingwekkend meerstromenlandschap, een centrumloos auditief panorama dat zich per definitie uitstrekt tot ver voorbij de individuele horizon. Stel: je zou dankzij de uitzoomfunctie van een Google Earth-achtige app dat onmetelijke klankschap in zijn geheel kunnen beluisteren – wat zou je horen? Het moet een oorverdovend pandemonium zijn, een massale kakofonie waarin alle denkbare muzikale talen, mengtalen, dialecten en subdialecten dwars door elkaar razen in een gierende ketelmuziek.

In Componisten van Babel – veelstemmigheid in de gecomponeerde muziek van nu in Nederland en Vlaanderen onderzoek ik hoe die Babylonische diversiteit doorwerkt in de manier waarop wij ons vandaag de dag tot muziek verhouden. Hoe wordt muziek gecomponeerd en beluisterd in een tijd waarin opera en symfonische muziek probleemloos hand in hand gaan met pop, rock, house en jazz? Hoe wordt zij gedacht en ervaren in een wereld waarin traditionele muzikale vormen en stijlen een vitaal verbond aangaan met moderne technologie, nieuwe media en de multizintuiglijke mindset die eigen is aan de hedendaagse beeld- en ­eventcultuur?

Karakteristiek voor de 21e-eeuwse muzikale ervaring is een subtiele ongerijmdheid. Ons huidige muzikale bewustzijn is een hybride bewustzijn, waarin esthetische houdingen uit de klassiek-modernistische muziektraditie verstrengeld zijn geraakt met attitudes uit de pop- en mediacultuur. De moderne muzikale ervaring is oprecht, ongeveinsd en niet-ironisch, maar wordt niettemin gekenmerkt door een scherp besef van haar eigen cultuurhistorische diversiteit.

Aan de hand van tien essays wordt in Componisten van Babel getoond hoe de hybride 21e-eeuwse ervaringswijze een klinkend beslag krijgt in het werk van evenveel componerende generatiegenoten uit Nederland en Vlaanderen. Van Michel van der Aa en Stefan Prins tot Annelies van Parys en Daan Janssens. Van Micha Hamel, Joey Roukens en Wilbert Bulsink tot Mayke Nas, Merlijn Twaalfhoven en Joachim Brackx.