Einddoel van het schrijverslaboratorium was van het begin af aan een boek. Het karakter dat het laboratorium had gekregen moest terugkomen in het type publicatie. We kozen voor het essay als het meest explorerende genre in de kunstkritiek, de auteurs zouden elk een essay schrijven. De blogs, die de ruggengraat van hun werkproces waren geweest, zouden onderdeel van de essaybundel zijn. De lezer zou verwezen worden naar de blogserie op Cinekid.nl. Ook die zou zo kunnen meelopen in de denkstappen van de auteurs. De zintuigelijke taal die de kunst van Cinekid MediaLab spreekt zou gespiegeld worden in een ruim gebruik van beeld.

Cinekid en Domein vroegen masterstudent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Janne van Hooff de vormgeving te verzorgen. Ze liep stage bij PublishingLab en was lid van het onderzoeksteam dat de website over Cinekid MediaLab zou maken. Door Janne van Hooff de opdracht te geven, kozen we niet alleen voor een talentvolle vormgever met spannende ideeën over de vormgeving van deze publicatie, maar ook voor iemand die een schakel kon vormen tussen de geprinte en de online publicatie.

Het boek zou Engelstalig worden vanwege de internationale netwerken van Cinekid, PublishingLab en Domein voor Kunstkritiek

Anna van Leeuwen nam de redactie van de teksten op zich, Ann Doherty vertaalde en corrigeerde. Sonja van der Valk coördineerde de productie van de bundel. Paulien Dresscher en Siuli Ko waren eindverantwoordelijk voor zowel tekst als beeld.

Introductie Enter the Writers Cinekid MediaLab 2016 door Paulien Dresscher: Art as a laboratory for the future

“Hermetically-sealed globe with fathomless depths, origami land creatures, contracting scales that react to sound, a glowing sphere of oozing lava and sounds hidden in soft black fleece: the MediaLab is a story factory where new tools shape a new vocabulary that appeals to all of your senses. These stories are hidden in the objects, in the screens and in the inter­action with the visitor.

Technology is not only a tool, but an influence on who we are: how we work, live, love and even how our brains work. The Internet with its short blogs and clickable links has ensured that we read dif­ferently; navigation software has transformed our mental image of the landscape; and social media is causing us to redefine our notion of privacy. Technology is changing the world we live in, and it is changing us. This does not however mean that we have no choice in how we relate to this technology.

Media art brings humans and technology into contact. Media artists are already experimentally building new tool sets: exploring technologies, applications and interfaces that help to think about how we relate to the world. The resulting artworks show us new applications, new building blocks for stories and also possible futures. Art is thus not only a mirror of our times, but also a laboratory for the future: how to live, how to be human?

Enter the Writers is a bundle of creative brain­power and playful reflection that seeks to unlock the latent intellectual potential of the MediaLab’s works by treating them as contemporary ’touch­stones’. Technology offers us opportunities, but at the same time dictates. What does that do us? What can we do with technology? To be able to contemplate these questions is not just a luxury but a necessity!”

Dirk Vis, bij de presentatie van Enter the Writers Cinekid MediaLab 2016: “Enter the Writers is een boek dat niet een academische studie wil zijn, maar wel de intellectuele diepte en precisie daarvan heeft. Het is geen kunstwerk, maar het heeft er wel de mooie zinnen en beelden van. Het is kunstkritiek die niet alleen gebaseerd is op onderzoek en kennis, maar vooral ook op ervaring. Het is essayistiek die evenzeer geschikt is voor lezers als voor schrijvers, voor kunstenaars en kunstliefhebbers, voor makers en publiek.”