NWA-matchmakingsbijeenkomst
De Kunst van de Kritiek / The Art of Criticism

Meld je aan met het formulier onderaan deze pagina.
Fill out the registration form below.

Wanneer / When
12 april 2019, inloop 12.00 uur (incl. lunch), einde 17.00 uur

Waar / Where
@DROOG Design
Staalstraat 7A/B
1011 JJ Amsterdam

Voor wie / For whom
Deze matchmakingsbijeenkomst is bedoeld voor alle spelers uit het veld van de kunst- en cultuurkritiek: critici, redacteuren en ontwerpers; universiteiten en hogescholen; presentatie-instellingen en festivals. Het aantal plaatsen is beperkt (50).

Welcome are participants from all domains of arts and cultural criticism: critics, editors and designers; universities and applied colleges; cultural institutions and festivals.

Wat / What
Réka Kinga Papp, hoofdredacteur van Eurozine geeft een openingslezing waarin zij zal reflecteren op het belang van culturele journalistiek voor een sterke samenleving en democratie.

Eurozine is a network of European cultural journals, linking up more than 90 partner journals and associated magazines and institutions from nearly all European countries. Eurozine is also an online magazine which publishes outstanding articles from its partner journals with additional translations into one of the major European languages.

Na de openingslezing zullen de deelnemers met elkaar in gesprek gaan in drie deelgroepen, onder leiding van Thijs Lijster (RUG), Flora Lysen (ARIAS) en Lisa Reinheimer (Domein voor Kunstkritiek). Aan het eind van de gespreksronde delen de groepen de resultaten en werken toe naar het opstellen van een agenda en het formuleren van concrete stappen voor de toekomst en mogelijke samenwerkingen.

De moderatie is in handen van Geert Maarse.

Réka Kinga Papp, editor in chief of Eurozine, will give an opening speech about the vital role of cultural journalism for democracy. Then participants will divide into groups and discuss future steps and agenda setting.

Waarom / Why
Het doel van de bijeenkomst onder de noemer De Kunst van de Kritiek / The Art of Criticism is het opbouwen van een consortium rondom het thema ‘kritische reflectie op kunst als aanjager van maatschappelijke reflectie en debat’. Samen met partners uit het werkveld (journalistieke media, culturele instellingen en individuele (jonge) critici), hogescholen en universiteiten vindt al enige tijd praktijkgericht onderzoek plaats naar innovatieve en inclusieve vormen in de kunstkritische praktijk, zoals podcasts, vlogs en collaboratieve schrijfvormen. De vraag hoe in het digitale tijdperk de reflectie op kunst kan worden gestimuleerd en gefaciliteerd door innovatieve vormen staat daarbij steeds sterker in de context van een urgent gevoelde noodzaak om te werken aan een divers en inhoudelijk publiek debat. Hierin raakt dit thema, naast de route ‘Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw’ ook aan de route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’.

Zoals ook op Europees niveau wordt onderschreven, zijn (kunst)kritische en reflectieve praktijken van groot belang voor een veerkrachtige democratische samenleving. In een context van gedeelde reflectie op culturele en artistieke producten, kan ook gedeelde reflectie op de maatschappij doordacht, bediscussieerd, geformuleerd, gedeeld en uitgewisseld worden. Deze matchmakingsbijeenkomst is bedoeld om partners bij elkaar te brengen die willen onderzoeken hoe zulke praktijken in Nederland kunnen worden vormgegeven en ontwikkeld. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de vraag op tafel gelegd naar de invloed en mogelijkheden van innovatieve, digitale technologieën. De praktijkvraag van critici, media en instellingen vraagt om theoretische verdieping en inbedding in een onderzoeksveld waarin zowel kunst- en cultuurwetenschap, media- en journalistieke studies als sociale wetenschappen samenkomen. Wij hopen met deze matchmakingsbijeenkomst te komen tot een onderzoeksagenda op dit thema en een eerste stap te zetten tot het opzetten van een uitgebreider onderzoeksplan, binnen de kaders van de NWA en de passende beleidsplannen.

This event aims to establish a consortium around ‘critical reflection on art as driving force for societal reflection and debate’. How to stimulate inclusive critical cultures? What role can new technologies and alternative formats play? Bringing together researchers, practitioners, artists, critics, curators, etc. we will establish a research agenda and work towards future possibilities for research and experimentation.

The event is part of the Nationale Wetenschapsagenda, but English-speaking people are welcome.

Mogelijk gemaakt door / Supported by Nationale Wetenschapsagenda.

Meld je aan / Register (toch verhinderd? weer afmelden wordt op prijs gesteld vanwege de beperkte plaatsen / please unregister again in case you are not able to come anyway)