Festival Over het IJ nodigt elk jaar twee (podium)kunstenaars uit om zich te verbinden aan een wijk in Amsterdam-Noord. In 2017 werden deze ‘Wijkmakers’ op de voet gevolgd door twee redacteuren van het LAK.


Over het IJ is ervan overtuigd dat kunst iets kan veranderen in onze samenleving. Het festival wil daar graag een actieve rol in spelen. In 2017 vroeg Over het IJ Janneke de Haan en Yasser Ballemans om aan het werk te gaan in de Molenwijk en de Waterlandpleinbuurt – twee specifieke wijken waarvan het festival verwacht dat deze er over een jaar anders uit zullen zien. Over het IJ vroeg hen te verkennen welke thema’s en vraagstukken leven bij de bewoners en daarop te reageren in de vorm van een kleine voorstelling of theatraal evenement.

Groeten uit Noord
Deze twee Wijkmakers werden op de voet gevolgd door Manus Groenen en Raymond Frenken, namens het Domein voor Kunstkritiek en LAK 2.0 (Laboratorium Actuele Kunstkritiek). Zij tekenden op hoe de Wijkmakers te werk gingen. Daarnaast hielden zij in het oog welke wijkbewoners en andere personen betrokken waren bij de totstandkoming van het werk. Wat zijn hun verhalen? Hun verslagen zijn te lezen op de website Groeten uit Noord.

Beeldend kunstenaar Yasser Ballemans (1981) is in 2017 gevraagd om als Wijkmaker aan de slag te gaan in de Waterlandpleinbuurt, waar hijzelf ook woont. Manus Groenen volgde hem tijdens de totstandkoming van zijn performance ‘Vuur en Waterlanders’, vanuit het perspectief van de professioneel betrokkene die het werkproces van de kunstenaar probeert te ontleden. [Optioneel: Lees meer… <http://groetenuitnoord.nl/category/waterlandpleinbuurt/>]

In de Molenwijk realiseerde Janneke de Haan (1984) haar theatrale wandeling ‘Molenwijk, meer dan alleen een snackbar’. In zijn verslagen laveert Raymond Frenken tussen de ‘harde stad’ van beton en stoeptegels, en de ‘zachte stad’ die bestaat uit dromen en herinneringen. Opvallend veel bewoners die Janneke ontmoette gaven te kennen dat zij een gebrek aan saamhorigheidsgevoel ervaren. Haar performance was daarom voor alles een pleidooi voor een (nieuwe) ontmoetingsplek in de Molenwijk. De voor het LAK gemaakte podcast ‘Wij, bewoners’ laat horen dat dit voorstel weerklank vindt bij wijkbewoners en beleidsmakers. (Lees meer)

In de performance was een belangrijke rol weggelegd voor het Molenwijkkoor, samengesteld uit wijkbewoners. De leden zongen onder meer het door Noortje Braat geschreven Molenwijklied. In 2018 krijgt dit initiatief een vervolg. Wilt u meezingen, of een keer (vrijblijvend) aanschuiven bij een repetitie? Neem dan contact op met Hanneke Kuijk van Over het IJ: hanneke.kuijk@overhetij.nl