Projectleider

Raymond Frenken (1977) Sinds de oprichting van het Domein voor Kunstkritiek is Raymond betrokken als projectleider en docent, met name voor het schrijfonderwijs. Hij gaf onder meer leiding aan de eerste twee edities van ‘Een goed begin’, de basiscursus kunstjournalistiek waarin aspirant-schrijvers kennismaken met verschillende journalistieke werkvormen. Een open, onderzoekende houding en een brede interesse zijn volgens hem onontbeerlijk om het werk van kunstenaars in context te plaatsen.

Naast het Domein is Raymond werkzaam als publicist en zelfstandig onderzoeker; als redacteur adviseert hij verschillende kunstenaars en kunstinstellingen. Zijn interesse gaat uit naar de manieren waarop kunstenaars, ontwerpers en anderen door middel van hun verbeeldingskracht (on)bewust een stempel drukken op de perceptie van de wereld om ons heen.