Manus Groenen (Venray, 1986) is kunsteducator, kunstcriticus, schrijver en curator. Hij geeft vakken over eigentijdse kunst en educatie aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en was in het verleden docent bij AKV St.Joost Breda/Den Bosch, ArtEZ University of the Arts Arnhem en Universiteit Utrecht. Hij was verantwoordelijk voor het publieks- en educatieprogramma van De Lustwarande in Tilburg en de tweede Triënnale van Beetsterzwaag die georganiseerd werd door Kunsthuis SYB.

Als freelance kunstcriticus en schrijver produceert hij teksten voor kunstenaars, tijdschriften als Metropolis M en Artslant en instellingen als Het Van Abbemuseum Eindhoven en De Pont Museum Tilburg. Voor Kunsten92 interviewde hij recent progressieve actoren uit het werkveld over de Fair Practice Code. Hij was bestuurslid van AIR Platform Brabant en bestuursvoorzitter van Tubelight. Voor de gemeente Rotterdam is hij lid van de commissie projectsubsidies. Als deelnemer deed hij in 2017-2019 mee aan het Domein-project LAK 2.0 (Laboratorium Actuele Kunstkritiek) en schreef over dans, beeldende kunst en community art.

Bij het Domein richtte Manus zich op de doorontwikkeling van onze hybride en meerstemmige kunstkritiekprojecten, zo was hij kartrekker bij online reflectietool Edit this Post en programmamaker tijdens onze Meet-up Toekomstkritiek.