Domein voor Kunstkritiek zet zich sinds 2004 in voor een kritiek van de toekomst. We staan voor het herijken en verrijken van de onafhankelijk reflectie op kunst. We werken samen met media, opleidingen en culturele instellingen die zich op vernieuwende wijze inzetten voor een betekenisvol en breed gevoerd gesprek over kunst. We bieden denkers en schrijvers de kans hun talenten te exploreren. Ons werkterrein omvat alle mogelijke kunstdisciplines, zowel dans, theater, muziek als de beeldende kunst, film, architectuur en literatuur.
SPONSOR

Als u het Domein voor Kunstkritiek een warm hart toedraagt, kunt u op veel manieren een bijdrage leveren aan het voortbestaan van onze organisatie. Door met ons projecten te ontwikkelen. Maar ook door te geven. Als culturele instelling of als particuliere mecenas kunt u het Domein al vanaf een jaarlijkse bijdrage van 100 euro ondersteunen. Deze bijdrage geeft recht op:

– 1 advertentie voor 1 maand op onze website van een vernieuwend kunstproject binnen uw instelling

Wilt u met ons samenwerken of een schenking doen? Neem contact met ons op via info@domeinvoorkunstkritiek.nl.

Culturele instellingen:

Algemeen Nederlands Verbond
BAK Utrecht
Bimhuis
Boekmanstichting
Brakke Grond
Community Art Lab XL
Dans Brabant
De Buren
Dutch Design Week
EYE Filmmuseum
Festival Cement
Festival Hollandse Nieuwe
Het Nieuwe Instituut
Holland Festival
International Community Arts Festival
Laboratorium Actuele Kunstkritiek
Louis Hartlooper Complex
MAAS theater dans
Marie Kleine-Gartman Pen
MC Theater
Mediamatic
Moving Futures
Museum Boijmans van Beuningen
Nederlands Toneelverbond
November Music
Ostade Theater
Platform Scenografie
Prijs Jonge Kunstkritiek
Rijksakademie van Beeldende Kunsten
SPRING performing arts festival Utrecht
V2_
Van Abbe Museum
Veem House
Vlaams Theater Instituut, Bam, sins 2015 Kunstenpunt
Voormalig Theater Instituut Nederland

 Media

Archined
Boekman
Dansmagazine
De Gids
De Groene Amsterdammer
e-Linea
Muziekvan.nu
Rekto:verso
TM/Theaterkrant
Tubelight
VPRO Radio

Onderzoek en Onderwijs

Instituut voor Netwerk Cultuur, Hogeschool van Amsterdam
Kenniscentrum Creating 010, Willem de Kooning Academy en Piet Zwart Institute
Lectoraat Performatieve Maakprocessen, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Lectoraat Media, Cultuur en Burgerschap, Hogeschool Inholland
Master Scenografie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Opleiding Theaterdocent, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Fondsen

Nederlands Letterenfonds
Mondriaan Fonds
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie