**Deze open oproep voor Kluger Hans #38 is verlopen. Je vindt de nieuwste editie van het tijdschrift met het thema ‘Het belang van het irrelevante’ hier.**

Het irrelevante is wat niet van belang is, wat nooit ter zake doet en geen betekenis heeft. Je kan zeggen dat het irrelevante onnodig is en onbelangrijk ten opzichte van wat zich op de voorgrond afspeelt. Het is iets onbeduidends dat in schril contrast staat met zogenaamde gewichtige ideeën. Wat belang heeft wordt nuttig en ernstig bevonden, en dient op de voorgrond te staan van onze collectieve aandacht – de irrelevantie delft hierbij het onderspit. Of is dit slechts een kwestie van perspectief?

Het idee dat er belang schuilt in het irrelevante is paradoxaal, maar het doordenken van een paradox kan interessante resultaten opleveren. Wat als beide uitersten niet per se in een spanningsveld moeten staan? Het zoeken naar het belang van het irrelevante kan dienen als startpunt om na te denken over invalshoeken die anders zonder meer onder de mat zouden worden geveegd. Bedenken waarom het irrelevante relevant zou kunnen zijn, staat ons toe om gebieden te exploreren die we anders geen blik waardig hadden gegund.

 


De Nieuwe Garde werd opgericht door De Gids en het Domein voor Kunstkritiek, en wordt ondersteund door het Domein voor Kunstkritiek, het Lirafonds, het Lucas-Ooms Fonds en de Van Bijleveltstichting.

De Nieuwe Garde helpt beginnende essayisten op weg. Lees hier meer over wat wij doen.